Українська мова Тушніцка 6 клас з навчанням польською мовою

Українська мова Тушніцка 6 клас з навчанням польською мовою

Название учебника: Українська мова Тушніцка 6 клас з навчанням польською мовою
 
Автор: Тушніцка Н. П., Пилип М. Б.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2019
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Краса і багатство української мови
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Словосполучення і речення. Синтаксичний розбір речення
§ 3. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 4. Лексичне значення слова
§ 5. Ознайомлення з тлумачним словником
§ 6. Однозначні та багатозначні слова
§ 7. Пряме і переносне значення слова
§ 8. Групи слів за значенням. Синоніми. Пароніми
§ 9. Омоніми
§ 10. Антоніми
§ 11. Групи слів за походженням. Українські й запозичені (іншомовні) слова
§ 12. Ознайомлення зі словником іншомовних слів
§ 13. Етимологія слова. Ознайомлення з етимологічним словником
§ 14. Групи слів за використанням. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
§ 15. Діалектні слова
§ 16. Професійні слова і терміни
§ 17. Офіційно-ділова лексика
§ 18. Просторічні слова
§ 19. Застарілі слова і нові слова
ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 20. Лексичне значення фразеологізмів. Ознайомлення з фразеологічним словником
§ 21. Різновиди фразеологізмів і вживання їх у мовленні
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 22. Іменник як частина мови
§ 23. Правопис власних назв іменників
§ 24. Рід іменників. Іменники спільного роду
§ 25. Рід незмінюваних іменників
§ 26. Число іменників. Іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині
§ 27. Відмінки іменників
§ 28. Поділ іменників на відміни і групи
§ 29. Відмінювання іменників І відміни
§ 30. Відмінювання іменників ІІ відміни
§ 31. Групи іменників ІІ відміни з основою на -р
§ 32. Відмінювання іменників III відміни
§ 33. Відмінювання іменників IV відміни
§ 34. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини
§ 35. Основні способи творення іменників
§ 36. Написання складних іменників
§ 37. Написання не з іменниками
§ 38. Написання і відмінювання прізвищ, імен по батькові
§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»
§ 40. Прикметник як частина мови
§ 41. Групи прикметників за значенням
§ 42. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 43. Відмінювання прикметників. Повні і короткі форми прикметників
§ 44. Способи творення прикметників
§ 45. Правопис суфіксів прикметників
§ 46. Написання не з прикметниками
§ 47. Букви -н- і -нн- у прикметниках
§ 48. Написання складних прикметників
§ 49. Написання прізвищ прикметникової форми
§ 50. Числівник як частина мови
§ 51. Види числівників. Числівники кількісні і порядкові
§ 52. Числівники прості, складні і складені
§ 53. Типи відмінювання числівників. Відмінювання кількісних числівників
§ 54. Відмінювання порядкових числівників
§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників
§ 56. Правопис числівників
§ 57. Займенник як частина мови
§ 58. Розряди займенників
§ 59. Особові та зворотний займенники, їх відмінювання
§ 60. Питальні та відносні займенники, їх відмінювання
§ 61. Заперечні та неозначені займенники
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Тема 1. Мовлення і спілкування. Відомості про ситуацію спілкування
Тема 2. Засоби спілкування (мовленнєві і немовленнєві). Умови успішного спілкування
Тема 3. Повторення вивченого про текст. Структура тексту
Тема 4. Простий план власного висловлювання
Тема 5. Складний план готового тексту. Дане і нове у реченнях тексту
Тема 6. Основні джерела, прийоми добору матеріалу для твору і його систематизація. Прийоми поширення тексту
Тема 7. Повторення відомостей про стилі і типи мовлення
Тема 8. Письмо. Оголошення
Тема 9. Письмо. Оповідання. Допис у газету
Тема 10. Особливості побудови опису приміщення
Тема 11. Особливості побудови опису природи
Тема 12. Аудіювання
Тема 13. Говоріння. Діалог. монолог
Тема 14. Телефонна розмова. Розмова скайпом
Тема 15. Докладний і вибірковий усний переказ (За простим і складним планами художніх текстів)
Тема 16. Усний Твір-опис природи за картиною
Тема 17. Письмо. Твір-опис природи на основі власних вражень
Тема 18. Письмо. Твір-опис приміщення на основі власних вражень
Тема 19. Письмо. Твір-оповідання на основі побаченого
Тема 20. Письмо. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень
Тема 21. Письмо. Вибірковий переказ наукового тексту
Тема 22. Письмо. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
Тема 23. Письмо. Докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму
Тема 24. Письмо. Офіційно-діловий стиль. Правила поведінки в школі й громадських місцях
Тема 25. Читання мовчки

21-06-2019, 15:18 478