Розділи
Підручники для школи » 6 клас » Українська мова Бабич 6 клас з навчанням румунською мовою

Українська мова Бабич 6 клас з навчанням румунською мовою

21.06.2019 - 15:23 2 865 0
Українська мова Бабич 6 клас з навчанням румунською мовою
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП
§ 1. Краса і багатство української мови
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Фонетика, графіка. Орфографія. Орфоепія. Звуки і букви. Наголос
§ 3. Уподібнення і спрощення приголосних. Написання слів з м’яким знаком (знаком пом’якшення) та апострофом. Написання слів іншомовного походження
§ 4. Основа і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова
§ 5. Написання складних слів разом і через дефіс
§ 6. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
Тестові завдання
§ 7. Речення, його граматична основа
Тестові завдання
§ 8. Види речень за метою висловлювання
Тестові завдання
§ 9. Члени речення. Головні члени речення
Тестові завдання
§ 10. Другорядні члени речення
Тестові завдання
§ 11. Речення з однорідними членами
§ 12. Речення зі звертаннями
Тестові завдання
§ 13. Поняття про складне речення
§ 14. Кома між частинами складного речення
§ 15. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в прямій мові і діалозі
ЧАСТИНИ МОВИ. ІМЕННИК
§ 16. Загальне поняття про частини мови
§ 17. Іменник як частина мови: значення, граматичні ознаки, синтаксична роль
§ 18. Власні й загальні іменники. Іменники, що означають назви істот і неістот
§ 19. Рід іменників
§ 20. Число іменників
§ 21. Зміна іменників за відмінками
Тестові завдання
§ 22. Типи відмін іменників
§ 23. Відмінювання іменників І відміни
§ 24. Відмінювання іменників ІІ відміни
§ 25. Відмінювання і правопис іменників ІІІ відміни
§ 26. Відмінювання іменників ІV відміни
Тестові завдання
§ 27. Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині. Незмінювані іменники
§ 28. Основні способи творення іменників. Найчастіше вживані суфікси. Їх правопис
§ 29. Іменникові префікси. Написання не з іменниками
§ 30. Написання і відмінювання імен по батькові, прізвищ. Написання румунських власних назв
§ 31. Розбір іменника як частини мови
Тестові завдання
§ 32. Прикметник як частина мови: значення і граматичні ознаки
§ 33. Якісні, відносні та присвійні прикметники
§ 34. Використання в мовленні прикметників-синонімів. Правопис голосних у закінченнях прикметників
§ 35. Ступені порівняння прикметників. Способи творення ступенів порівняння
§ 36. Прикметники твердої та м’якої груп, їх відмінювання
Тестові завдання
§ 37. Способи творення прикметників
§ 38. Творення відносних прикметників
§ 39. Особливості творення якісних прикметників
§ 40. Творення віддієслівних якісних прикметників
§ 41. Творення якісних прикметників від прикметникових основ
§ 42. Правопис ь, е, у в прикметникових cуфіксах
§ 43. Префіксальне творення якісних прикметників
§ 44. Префіксально-суфіксальні утворення прикметників
§ 45. Правопис не з прикметниками
§ 46. Правопис нн і н у прикметниках
§ 47. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 48. Розбір прикметника як частини мови
Завдання для підсумкового контролю знань
Тестові завдання
§ 49. Числівник як частина мови, загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль
§ 50. Розряди числівників за значенням. Кількісні (цілі числа, дробові, збірні) і порядкові числівники
§ 51. Прості, складні і складені числівники
§ 52. Відмінювання кількісних числівників. Відмінювання числівників один, два, три, чотири
§ 53. Зразки відмінювання інших числівників
§ 54. Відмінювання порядкових числівників
§ 55. Уживання відмінкових форм іменників при числівниках
§ 56. Уживання кількісно-збірних, кількісно-дробових і неозначено-кількісних числівників. Написання складних і складених числівників
§ 57. Знак м’якшення на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках
§ 58. Розбір числівника як частини мови
Тестові завдання
§ 59. Займенник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 60. Розряди займенників за значенням
§ 61. Особові та зворотний займенники, їх відмінювання і правопис
§ 62. Питальні й відносні займенники та їх відмінювання
§ 63. Використання відносних займенників для приєднання підрядних речень до головних
§ 64. Неозначені й заперечні займенники. Їх творення, відмінювання і правопис
§ 65. Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання
§ 66. Доречне вживання займенників у власному мовленні. Займенник ви, ваш у ввічливо-пошанному вживанні
§ 67. Розбір займенника як частини мови
Завдання для підсумкового контролю знань
Тестові завдання
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
ДОДАТКИ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 6 клас з навчанням румунською мовою.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?