Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Українська мова Свінтковська 11 клас з навчанням молдовською мовою Нова програма

Українська мова Свінтковська 11 клас з навчанням молдовською мовою Нова програма

05.08.2019 - 15:44 638 0
Українська мова Свінтковська 11 клас з навчанням молдовською мовою Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОДНА З НАЦІОНАЛЬНО–КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
§ 1. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 2. Основні фонетичні одиниці української мови
§ 3. Правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах
§ 4. Позначення на письмі голосних та приголосних звуків
ЛЕКСИЧНА І ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОРМИ
Лексикологія. Фразеологія (поглиблення)
§ 5. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень
Походження й розвиток лексичного значення
§ 6. Однозначність і багатозначність. Стилістично забарвлені лексичні засоби мови
§ 7. Лексика української мови за походженням
§ 8. Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Активна і пасивна лексика
§ 9. Фразеологічне багатство української мови
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА
Будова слова. Словотвір. Орфографія
§ 10. Значущі частини слова
§ 11. Твірна основа та словотворчі засоби. Основні способи словотвору
§ 12. Стилістичні функції основоскладання і словоскладання. Особливості вживання абревіатур
§ 13. Стилістичні функції категорії роду та числа іменників
§ 14. Правильне вживання відмінкових закінчень іменників. Використання кличного відмінка
§ 15. Лексико-граматичні групи прикметників. Перехід прикметників з одного розряду в інший
§ 16. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Стилістичні функції прикметника. Особливості вживання коротких і нестягнених повних прикметників
§ 17. Групи займенників за значенням. Синоніміка форм особи. Експресивно-стилістичні відтінки в значенні особових займенників
§ 18. Правильне вживання займенників, їх форм. Стилістичне використання займенникових форм
§ 19. Відмінювання кількісних числівників на позначення десятків і сотень, дробових та власне кількісних складених числівників. Стилістичні функції числівника
§ 20. Паралельні відмінкові закінчення кількісних числівників, їх стилістичні особливості. Правильне вживання числівників з іменниками в називному й непрямих відмінках
§ 21. Система дієслівних форм: дієвідмінювані, відмінювані й незмінювані форми. Дві основи дієслова. Способи творення видових пар дієслова. Двовидові дієслова
§ 22. Форми вираження способів дієслова. Синоніміка способів дієслова. Стилістичні можливості наказового способу.
Творення часових форм дієслова
§ 23. Творення та правопис активних і пасивних дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники.
Використання дієприкметників у різних стилях
§ 24. Творення та правопис дієприслівників. Стилістичні властивості дієприслівника. Правильне вживання дієприслівників
§ 25. Групи прислівників за значенням. Творення прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень, утворених від іменника з прийменником. Стилістичні функції прислівника
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК
§ 26. Прийменник. Перехід повнозначних слів у прийменники. Синоніміка прийменників
§ 27. Сполучник. Синтаксичні функції сполучника. Перехід повнозначних слів у сполучники. Відмінність сполучників від сполучних слів
§ 28. Частка. Уживання часток у препозиції й постпозиції. Функції модальних часток. Особливості вживання заперечних часток не, ні.
§ 29. Вигук. Групи вигуків за походженням і значенням. Стилістичні функції вигуків
СИНТАКСИЧНА, ПУНКТУАЦІЙНА, СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
Синтаксис і пунктуація (поглиблення)
§ 30. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них
§ 31. Підмет і присудок. Уживання односкладних і двоскладних речень.Використання неповних речень
§ 32. Просте ускладнене речення. Розділові знаки в простому реченні
§ 33. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
§ 34. Особливості зв’язку підрядних речень із головним. Синоніміка підрядних сполучників
§ 35. Стилістичні особливості безсполучникових складних речень
§ 36. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень
§ 37. Розділові знаки в складному реченні
§ 38. Пряма і непряма мова. Діалог
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Види мовленнєвої діяльності
§ 39. Аудіювання
§ 40. Діалог. Пригадайте особливості діалогічного мовлення
§ 41. Читання
§ 42. Есе
§ 43. Усний переказ тексту профорієнтаційної тематики
§ 44. Письмовий переказ із творчим завданням
§ 45. Усний твір-роздум у науковому стилі
§ 46. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему
§ 47. Формальне есе
§ 48. Ділові папери
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Свінтковська 11 клас з навчанням молдовською мовою Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?