Польська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням польською мовою Нова програма

Польська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням польською мовою Нова програма

Название учебника: Польська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням польською мовою Нова програма
 
Автор: Іванова М. С., Іванова-Хмєль Т. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2019
 
Язык: польский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Narodziny języka. Mowa ludzka, jej przedmiot
§ 2. Pisanie i mówienie w akcie komunikacji językowej
§ 3. O sztuce czytania
§ 4. Stylistyka i kultura języka. Pojęcie kultury języka
§ 5. Język i kultura
§ 6. Język doskonały
§ 7. Styl naukowy
§ 8. Cechy stylu naukowego
§ 9. Gatunki stylu naukowego
Kształcenie językowe
§ 10. Styl potoczny
§ 11. Cechy i funkcje stylu potocznego
Kształcenie językowe
§ 12. Styl urzędowo-kancelaryjny. Sfera użycia, funkcja, właściwości
§ 13. Gatunki stylu urzędowego
Kształcenie językowe
§ 14. Styl publicystyczny. Sfera użycia stylu publicystycznego, jego cechy i funkcje
§ 15. Rodzaje stylu publicystycznego
§ 16. Zasadnicze normy językowe stylu publicystycznego
Kształcenie językowe
§ 17. Styl artystyczny. Sfera użycia
§ 18. Gatunki tekstów poetyckich. Funkcja poetycka wypowiedzi
§ 19. Cechy stylistyczne języka poetyckiego
§ 20. Składnia stylu artystycznego
Kształcenie językowe
§ 21. Retoryka jako nauka i sztuka słowa
§ 22. Sztuka oratorska w Polsce
§ 23. Cel wypowiedzi retorycznej
§ 24. Retoryka dawniej i dziś
§ 25. Do czego nam jest potrzebna retoryka dzisiaj
§ 26. Etykieta językowa
§ 27. Wyrażenia językowe o funkcji grzecznościowej i zwroty adresatywne
§ 28. Retoryka w komunikacji językowej
§ 29. Trochę o perswazji i argumentacji
§ 30. Sztuka dyskutowania
§ 31. Sztuka negocjowania
§ 32. Sztuka prowadzenia rozmowy
§ 33. Sztuka przemawiania
§ 34. Przemawianie publiczne
§ 35. Dyskusja
§ 36. Zadawanie pytań
BIBLIOGRAFIA

17-07-2019, 12:37 441