Румунська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

Румунська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма

Название учебника: Румунська мова (профільний рівень) 11 клас з навчанням румунською мовою Нова програма
 
Автор: Говорнян Л. С., Єнекюк І. С., Ротару Л. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2019
 
Язык: румынский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Noţiuni de sintaxă (actualizare)
§ 2. Discursul. Relația text, frază, propoziție
§ 3. Tipuri de propoziții (actualizare)
§ 4. Sintaxa propoziţiei. Părţile de propoziţie
§ 5. Predicatul. Predicatul verbal. Exprimarea predicatului verbal
§ 6. Predicatul nominal. Valorile sintactică ale verbului a fi
§ 7. Numele predicativ simplu şi multiplu
§ 8. Subiectul. Subiectul exprimat (simplu, compus, multiplu)
§ 9. Subiectul neexprimat (subînţeles, inclus, nedeterminat)
§ 10. Părţi de vorbire prin care poate fi exprimat subiectul
§ 11. Atributul (actualizarea cunoștințelor). Atributul adjectival
§ 12. Atributul substantival. Exprimarea
§ 13. Atributul pronominal. Exprimarea
§ 14. Atributul verbal. Atributul adverbial. Exprimarea
§ 15. Atributul interjecţional. Apoziţia. Exprimarea
§ 16. Complementul. Complementele necircumstanţiale
§ 17. Complementul indirect. Exprimarea
§ 18. Complementul circumstanţial de loc
§ 19. Complementul circumstanţial de timp
§ 20. Complementul circumstanțial de mod
§ 21. Complementul circumstanțial de cauză
§ 22. Complementul circumstanțial de scop (final)
§ 23. Complementul circumstanțial condițional
§ 24. Complementul circumstanțial concesiv
§ 25. Complementul circumstanțial consecutiv
§ 26. Fraza. Sintaxa frazei
§ 27. Relaţiile sintactice în frază
§ 28. Tipuri de propoziţii în frază
§ 29. Propoziţia subordonată predicativă
§ 30. Propoziţia subordonată subiectivă
§ 31. Propoziția subordonată atributivă
§ 32. Propoziția subordonată completivă directă
§ 33. Propoziția subordonată completivă indirectă
§ 34. Propoziția subordonată circumstanțială de loc
§ 35. Propoziția subordonată circumstanțială de timp
§ 36. Propoziția subordonată circumstanțială de mod
§ 37. Propoziția subordonată circumstanțială cauză
§ 38. Propoziția subordonată circumstanțială de scop sau finală
§ 39. Propoziția subordonată circumstanțială condițională
§ 40. Propoziția subordonată circumstanțială concesivă
§ 41. Propoziția subordonată circumstanțială consecutivă
§ 42. Expansiunea și contragerea unităților sintactice
§ 43. Bazele artei oratorice
§ 44. Oratorul și auditorul
§ 45. Bazele vorbirii sonore
§ 46. Prelegerea. Discursul

17-07-2019, 12:38 384