Розділи
Підручники для школи » 6 клас » Українська мова Шумицька 6 клас з навчанням угорською мовою

Українська мова Шумицька 6 клас з навчанням угорською мовою

21.06.2019 - 15:24 3 914 0
Українська мова Шумицька 6 клас з навчанням угорською мовою
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Краса і багатство української мови
ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Звуки мови і знаки письма. Склад і наголос. Голосні і приголосні звуки
§ 3. Вимова голосних звуків та їх позначення на письмі
§ 4. Вимова й написання слів з апострофом
§ 5. Правопис іншомовних слів
§ 6. Складання діалогів відповідно до визначеної ситуації
§ 7. Лексика і фразеологія. Однозначні й багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях
§ 8. Загальновживані (нейтральні) й стилістично забарвлені слова
§ 9. Омоніми. Синоніми. Антоніми
§ 10. Фразеологізми
§ 11. Синтаксис і пунктуація. Словосполучення. Головне та залежне слово у словосполученні
§ 12. Розвиток мовлення. Продовження тексту-розповіді за поданим початком
§ 13. Речення. Граматична основа речення
§ 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення
§ 15. Головні члени речення: підмет і присудок
§ 16. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
§ 17. Розвиток мовлення. Виготовлення реклами для власного населеного пункту
§ 18. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення
§ 19. Речення зі звертаннями і вставними словами. Розділові знаки при звертаннях і вставних словах
§ 20. Розвиток мовлення. Переклад текстів з угорської мови українською
§ 21. Складне речення. Розділові знаки у складному реченні
§ 22. Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові та при діалозі
§ 23. Розвиток мовлення. Складання діалогів, інтерв’ю
РОДИННІ ОБЕРЕГИ – ДЖЕРЕЛО НАЦІОНАЛЬНОГО ДУХУ
МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 24. Поняття про частини мови
§ 25. Іменник як частина мови. Значення, граматичні ознаки, синтаксична роль
§ 26. Іменники, що означають назви істот і неістот. Загальні і власні назви
§ 27. Рід іменників
§ 28. Число іменників
§ 29. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту з елементами опису природи
§ 30. Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові
§ 31. Поділ іменників на відміни. Типи відмін іменників
§ 32. Відмінювання іменників І і ІІ відмін
§ 33. Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін
§ 34. Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині
§ 35. Незмінювані іменники
§ 36. Розвиток мовлення. Читання мовчки
§ 37. Велика буква й лапки у власних назвах
§ 38. Не з іменниками
§ 39. Закінчення -а(-я), -у(-ю) іменників чоловічого роду в родовому відмінку ІІ відміни
§ 40. Букви е, и, і у суфіксах -ечок, -ечк-, -ичок, -ичка, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)
§ 41. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
§ 42. Розвиток мовлення. Твір-опис за репродукцією в художньому стилі
ЗВИЧАЇ В СІМ’Ї, СТОСУНКИ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ НАС ОТОЧУЮТЬ
§ 43. Прикметник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 44. Способи творення прикметників
§ 45. Якісні, відносні та присвійні прикметники
§ 46. Ступені порівняння прикметників. Творення форм вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників
§ 47. Прикметники твердої та м’якої груп, їх відмінювання
§ 48. Розвиток мовлення. Складання листа. Складання привітання
§ 49. Не з прикметниками
§ 50. Знак м’якшення та літери е, у в суфіксах на означення пестливості і неповного виявлення ознаки
§ 51. Букви е, о, и, і у прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-, -ин-, -ін, -ичн-, -ічн-
§ 52. Знак м’якшення у суфіксах -ськ-, - зьк-, -цьк-
§ 53. Одна і дві букви н у прикметниках
§ 54. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 55. Розвиток мовлення. Аудіювання тексту
ФІНАНСОВО ГРАМОТНИЙ СПОЖИВАЧ
§ 56. Числівник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 57. Числівники кількісні й порядкові. Числівники прості, складні і складені
§ 58. Розвиток мовлення. Діловий стиль. План роботи. Оголошення
§ 59. Відмінювання кількісних числівників
§ 60. Відмінювання порядкових числівників
§ 61. Розвиток мовлення. Складання усного твору-опису приміщення
§ 62. Правопис числівників
§ 63. Правильне вживання числівників для позначення дат, часу (годин). Зв’язок числівників з іменниками
§ 64. Розвиток мовлення. Написання письмового переказу тексту художнього стилю
ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
§ 65. Займенник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 66. Розряди займенників
§ 67. Творення заперечних і неозначених займенників
§ 68. Розвиток мовлення. Написання переказу тексту з елементами опису приміщення
§ 69. Відмінювання займенників
§ 70. Розвиток мовлення. Складання усного переказу тексту наукового стилю
§ 71. Правопис займенників. Написання прийменників із займенниками
§ 72. Н в особових займенниках 3-ї особи після прийменників
§ 73. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках
§ 74. Розвиток мовлення. Написання твору-роздуму про вчинки людей на основі власних спостережень
СВІТ МОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ
§ 75. Дієслово як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 76. Форми дієслова
§ 77. Доконаний і недоконаний вид дієслова
§ 78. Перехідні й неперехідні дієслова
§ 79. Розвиток мовлення. Замітка в блог, на сторінку в соціальній мережі
§ 80. Час дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі
§ 81. Теперішній час. Майбутній час. Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу
§ 82. Дієвідмінювання дієслів майбутнього часу
§ 83. Чергування приголосних під час утворення особових форм дієслова
§ 84. Розвиток мовлення. Написання твору-оповідання на основі побаченого
§ 85. Дієслова І та ІІ дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін
§ 86. Способи дієслів. Творення дієслів умовного та наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу
§ 87. Безособові дієслова
§ 88. Не з дієсловами
§ 89. Повторення вивченого в 6 класі
КЛЮЧІ ДО ВПРАВ. ВІДГАДКИ
ВІДПОВІДІ ДО ТЕКСТОВИХ ЗАВДАНЬ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Шумицька 6 клас з навчанням угорською мовою.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?