Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний 11 клас Нова програма

Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний 11 клас Нова програма

17.06.2019 - 17:27 7 187 0
Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Знайомство з підручником
Тема 6. Адаптації
§ 1. Подразливість біологічних об’єктів
§ 2. Подразливість одноклітинних організмів та грибів
§ 3. Подразливість у рослин
§ 4. Подразливість у тварин
§ 5. Види рецепторів. Сприйняття сигналів
§ 6. Сенсорні системи тварин
§ 7. Рефлекси
§ 8. Подразнення і вища нервова діяльність
§ 9. Слова і символи як подразники
§ 10. Друга сигнальна система та еволюція
§ 11. Подразливість і пристосування до умов середовища
§ 12. Подразливість у взаємодіях живих організмів
§ 13. Рух у живій природі
§ 14. Рухи клітин
§ 15. Рухи м’язів
§ 16. Рухи рослин
§ 17. Рухи тварин
§ 18. Поширення організмів унаслідок окультурення й одомашнення
§ 19. Міграції тварин
§ 20. Саморегуляція біологічних систем
§ 21. Саморегуляція на молекулярному рівні
§ 22. Саморегуляція на клітинному рівні
§ 23. Саморегуляція на тканинному рівні
§ 24. Нервова й гуморальна саморегуляція на рівні організму
§ 25. Терморегуляція. Водно-сольовий гомеостаз. Детоксикація
§ 26. Імунітет як засіб збереження гомеостазу
§ 27. Поведінкові механізми збереження гомеостазу
§ 28. Регуляція в рослин
§ 29. Саморегуляція на рівні надорганізмових систем
§ 30. Адаптації та їхнє значення
§ 31. Механізми адаптацій
§ 32. Адаптації в прокаріотів
§ 33. Адаптації в протистів
§ 34. Адаптації в рослин
§ 35. Пристосування рослин до розмноження і поширення
§ 36. Захисні реакції в організмі рослин
§ 37. Роль ендокринної та нервової систем для адаптації в людей і тварин
§ 38. Адаптації людини й тварин до жари й холоду
§ 39. Адаптації людини й тварин до гіпоксії, тиску, концентрації солей
§ 40. Адаптації тварин до умов харчування
§ 41. Добові та сезонні адаптації тварин
§ 42. Підтримання гомеостазу в умовах крововтрати. Реакції на вплив токсичних речовин
§ 43. Регенерація
§ 44. Адаптації до фізичного навантаження
§ 45. Стрес та дистрес
§ 46. Вікова динаміка адаптаційних можливостей
§ 47. Компенсаторні можливості організму людини
§ 48. Морфологічні адаптації тварин. Адаптація як результат еволюції
§ 49. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів
Основні положення теми «Адаптації»
 
Тема 7. Біологічні основиздорового способу життя
§ 50. Здоровий спосіб життя та його складові
§ 51. Вплив зовнішніх факторів на здоров’я людини
§ 52. Безпека і статева культура
§ 53. Неінфекційні захворювання опорно-рухової системи
§ 54. Неінфекційні захворювання основних систем органів
§ 55. Неінфекційні захворювання нервової системи
§ 56. Імунна система та імунітет
§ 57. Онкологічні захворювання
§ 58. Спадкові захворювання
§ 59. Інфекційні та інвазійні захворювання
§ 60. Діагностика інфекційних та інвазійних захворювань
§ 61. Паразитичні членистоногі
§ 62. Вірусні захворювання
§ 63. Пріонні захворювання
§ 64. Боротьба з бактеріальними захворюваннями
§ 65. Боротьба з мікологічними захворюваннями
§ 66. Боротьба з протозойними захворюваннями
§ 67. Боротьба з гельмінтозами
Основні положення теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 8. Селекція та біотехнологія
§ 68. Сучасна селекція
§ 69. Штучний добір
§ 70. Методи селекції
§ 71. Схрещування та розведення
§ 72. Селекція рослин
§ 73. Селекція тварин
§ 74. Селекція мікроорганізмів
§ 75. Генетична і клітинна інженерія
§ 76. Генетично модифіковані організми
§ 77. Біотехнологія
Основні положення теми «Селекція та біотехнологія»

Тема 9. Екологія
§ 78. Предмет і завдання екології
§ 79. Методи екологічних досліджень
§ 80. Екологічні фактори
§ 81. Основні закони факторіальної екології
§ 82. Адаптація до впливу екологічних
§ 83. Екологічна ніша
§ 84. Заповнення екологічних ніш
§ 85. Популяції. Статичні параметри популяцій
§ 86. Динамічні параметри популяцій. Екологічні стратегії
§ 87. Екосистеми. Види екосистем
§ 88. Просторова структура біоценозів
§ 89. Видова структура біоценозів
§ 90. Часові зміни в екосистемах
§ 91. Трансформація речовини й енергії в екосистемах
§ 92. Структура та складові біосфери
§ 93. Біогеохімічні цикли
§ 94. Еволюція біосфери
§ 95. Сучасний етап розвитку біосфери
Основні положення теми «Екологія»

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування
§ 96. Антропогенний вплив на біосферу
§ 97. Якість довкілля та його забруднення
§ 98. Порушення якості атмосфери
§ 99. Порушення якості води
§ 100. Проблеми геологічного середовища
§ 101. Проблеми біологічного різноманіття
§ 102. Охорона природи
§ 103. Природокористування та природні ресурси
§ 104. Закони природокористування
§ 105. Екологізація природокористування
§ 106. Шляхи реалізації збалансованого розвитку
§ 107. Шляхи вирішення екологічних проблем
Основні положення теми «Сталий розвиток та збалансоване природо-користування»
Селекція та гентика в Україні
Видатні жінки, які працюють (працювали) в галузі біології
Узагальнюючі завдання за темами для індивідуальної й групової роботи
Предметний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?