Хімія Лашевська 10 клас Нова програма

Хімія Лашевська 10 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Лашевська 10 клас Нова програма
 
Автор: Лашевська Г., Лашевська А., Ющенко С.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1. Склад, властивості, застосування деяких представників вуглеводнів, оксигено- і нітрогеновмісних органічних речовин

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 2. Поняття про явище ізомерії та ізомери. Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу та хімічної будови молекул
§ 3. Ковалентні Карбон­Карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук
§ 4. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Тема 2. Вуглеводні

§ 5. Класифікація вуглеводнів
§ 6. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною
§ 7. Алкани – ациклічні насичені вуглеводні. Будова їхніх молекул, ізомерія
§ 8. Систематична номенклатура алканів
§ 9. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції
§ 10. Хімічні властивості алканів
§ 11. Алкени та алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів та алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етену
та етину
§ 12. Бензен: молекулярна і структурна формули. Арени. Фізичні та хімічні властивості бензену
§ 13. Методи добування алканів, етену, етину, бензену. Взаємозв’язок між вуглеводнями
§ 14. Застосування вуглеводнів
Тестовий контроль знань з тем «Повторення початкових понять про органічні речовини», «Теорія будови органічних сполук» і «Вуглеводні»
Кейс «Про мурашок і не лише...» до тем «Теорія будови органічних сполук», «Вуглеводні»
Для розумників і розумниць

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 15. Спирти
§ 16. Добування етанолу. Застосування спиртів
§ 17. Фенол
§ 18. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок
§ 19. Альдегіди
§ 20. Карбонові кислоти
§ 21. Естери
§ 22. Жири
§ 23. Вуглеводи
Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач
Тестовий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»
Кейс «Щоб відчути смак меду, треба спізнати смак праці»
Для розумників і розумниць

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 24. Аміни
§ 25. Анілін
§ 26. Амінокислоти
§ 27. Білки
Тестовий контроль знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»
Кейс «Яке запитання, така і відповідь» до теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»
Для розумників і розумниць

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 28. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації та поліконденсації
§ 29. Пластмаси
§ 30. Каучуки, гума
§ 31. Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування
§ 32. Уплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства
Тема 6. Багатоманітність органічних речовин та зв’язки між їхніми класами
§ 33. Зв’язки між класами органічних речовин
§ 34. Загальні поняття про біологічно активні речовини
§ 35. Роль органічної хімії в розв’язуванні енергетико-сировинної проблеми
§ 36. Роль органічної хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів
Тестовий контроль знань з тем «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі», «Багатоманітність та зв’язки між класами
органічних речовин»
Кейс «Per aspera ad astra» до тем «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі» та «Багатоманітність органічних речовин і зв’язки між їхніми класами»
Для розумників і розумниць
Предметний покажчик
Іменний покажчик

3-06-2019, 10:09 369