Хімія Ярошенко 10 клас Нова програма

Хімія Ярошенко 10 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Ярошенко 10 клас Нова програма
 
Автор: Ярошенко О. Г.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Повторення початкових понять про органічні речовини
Тема 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
§ 1. Теорія будови органічних сполук
§ 2. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук
Тема 2 ВУГЛЕВОДНІ
§ 3. Алкани. Структурна ізомерія й систематична номенклатура алканів
§ 4. Хімічні властивості алканів
§ 5. Алкени. Систематична номенклатура й ізомерія алкенів
§ 6. Хімічні властивості етену та застосування алкенів
§ 7. Алкіни. Ізомерія, номенклатура, хімічні властивості алкінів
§ 8. Арени. Бензен
§ 9. Добування і взаємозв’язок вуглеводнів
§ 10. Виконання завдань різної складності
Тема 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 11. Спирти
§ 12. Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів
§ 13. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції, реагент якої містить певну частку домішок
§ 14. Фенол
§ 15. Альдегіди
§ 16. Карбонові кислоти
§ 17. Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери
§ 18. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів
§ 19. Вуглеводи. Глюкоза
§ 20. Сахароза, крохмаль і целюлоза
§ 21. Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач
§ 22. Виконання завдань різної складності
Тема 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 23. Насичені й ароматичні аміни
§ 24. Амінокислоти. Пептиди
§ 25. Білки
§ 26. Біологічна роль амінокислот і білків
§ 27. Виконання завдань різної складності
Тема 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ
§ 28. Полімери
§ 29. Пластмаси
§ 30. Каучуки, гума
§ 31. Волокна. Штучні й синтетичні волокна
§ 32. Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин
§ 33. Вітаміни й ферменти
§ 34. Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів
Предметний покажчик
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Додатки
Відповіді до розрахункових задач
Орієнтовні теми навчальних проектів

5-07-2018, 16:04 2 134