Хімія Величко 10 клас Нова програма

Хімія Величко 10 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Величко 10 клас Нова програма
 
Автор: Величко Л. П.
 
Издательство: Педагогічна думка
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
До учнів
§ 1. Повторення початкових понять про органічні сполуки
ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
§ 2. Теорія хімічної будови органічних сполук
§ 3. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови
§ 4. Утворення хімічних зв’язків у органічних сполуках
§ 5. Виведення молекулярної формули речовини
§ 6. Класифікація органічних сполук

ВУГЛЕВОДНІ
§ 7. Алкани
§ 8. Алкени
§ 9. Алкіни
§ 10. Арени. Бензен
§ 11. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів
ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
СПИРТИ І ФЕНОЛ
§ 12. Насичені одноатомні спирти
§ 13. Гліцерол
§ 14. Фенол
АЛЬДЕГІДИ І КАРБОНОВІ КИСЛОТИ
§ 15. Альдегіди
§ 16. Насичені одноосновні карбонові кислоти
Лабораторний дослід 1
Виявлення карбонових кислот у харчових продуктах
ЕСТЕРИ
§ 17. Естери. Жири. Мило
ВУГЛЕВОДИ
§ 18. Глюкоза
Лабораторний дослід 2. Окиснення глюкози купрум(ІІ) гідроксидом
§ 19. Сахароза
§ 20. Крохмаль
§ 21. Целюлоза (клітковина)
Практична робота. Розв’язування експериментальних задач
НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
§ 22. Аміни. Анілін
§ 23. Амінокислоти
§ 24. Білки
Лабораторний дослід 3. Біуретова реакція
Лабораторний дослід 4. Ксантопротеїнова реакція
СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ
§ 25. Загальна характеристика полімерів. Пластичні маси
§ 26. Синтетичні каучуки
§ 27. Синтетичні волокна
§ 28. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними
§ 29. Роль органічної хімії у розв’язуванні глобальних проблем людства
Відповіді до додаткових завдань
Додатки
Д о д а т о к 1. Відносні молекулярні маси (округлені) деяких органічних речовин
Д о д а т о к 2. Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді
Д о д а т о к 3. Видатні відкриття на тлі всесвітньої історії (синхроністична таблиця)
Іменний покажчик
Предметний покажчик

5-07-2018, 16:01 1 337