Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Хімія Григорович 10 клас Нова програма

Хімія Григорович 10 клас Нова програма

09.01.2019 - 16:49 4 797 0
Хімія Григорович 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Повторення найважливіших питань курсу хімії 9 класу
§ 1. Повторення початкових понять про органічні речовини

Органічна хімія та органічні речовини. Метан та його гомологи — насичені вуглеводні. Етен та етин — ненасичені вуглеводні. Етанол, метанол, гліцерол — представники спиртів. Етанова кислота — представник карбонових кислот. Аміноетанова кислота.
Застосування деяких органічних сполук 
Тема 1. Теорія будови органічних сполук
§ 2. Теорія будови органічних сполук
Становлення теорії будови органічних сполук. Перший постулат. Хімічна будова. Другий постулат. Реакційна здатність сполук. Третій постулат. Ізомерія. Четвертий постулат. Аналіз і синтез.

§ 3. Класифікація органічних сполук
Класифікація органічних сполук за елементним складом. Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга. Класифікація органічних сполук за видом зв’язку. Класифікація органічних сполук за наявністю характеристичних груп.
§ 4. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів
Виведення молекулярної формули речовини за відомою масовою часткою елемента у сполуці. Виведення молекулярної формули речовини за відомою відносною молекулярною масою речовини. Виведення молекулярної формули небінарної сполуки за відомими масовими частками.
Тема 2. Вуглеводні
§ 5. Алкани: ізомерія та номенклатура
Структурна ізомерія алканів. Систематична номенклатура. Складання назв алканів за систематичною номенклатурою. Складання формул органічних сполук за їхньою назвою.
§ 6. Алкани: фізичні й хімічні властивості
Фізичні властивості алканів. Хімічні властивості алканів.
§ 7. Виведення молекулярної формули речовини
Виведення молекулярної формули речовин за загальною формулою гомологічного ряду. Виведення молекулярної формули речовин за відносною густиною. Виведення молекулярної формули речовин за густиною.
§ 8. Виведення молекулярної формули речовини

Виведення молекулярної формули за даними про продукти згоряння речовин. Виведення молекулярної формули за даними про реагенти та продукти реакції.

§ 9. Алкени й алкіни: гомологічні ряди, ізомерія, номенклатура

Поняття про алкени та алкіни. Гомологічні ряди алкенів і алкінів. Ненасичені вуглеводні: ізомерія та номенклатура.

§ 10. Етен та етин: хімічні властивості
Хімічні властивості етену та етину.
§ 11. Бензен — найпростіший ароматичний вуглеводень
Поняття про ароматичні вуглеводні. Формула бензену. Фізичні властивості бензену. Хімічні властивості бензену. Застосування бензену.
§ 12. Методи одержання вуглеводнів. Взаємозв’язок між вуглеводнями
Одержання алканів. Одержання етену та етину. Одержання бензену. Взаємозв’язок між вуглеводнями.
Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки
§ 13. Спирти: класифікація, ізомерія та номенклатура

Поняття про спирти. Номенклатура насичених одноатомних спиртів. Ізомерія насичених одноатомних спиртів.

§ 14. Насичені одноатомні спирти: фізичні та хімічні властивості, методи добування
Фізичні властивості спиртів. Вплив водневого зв’язку на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу
§ 15. Обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагент містить домішки
Обчислення даних про продукт реакції, якщо реагент містить домішки. Обчислення масової частки домішок у реагенті. Обчислення маси реагенту, що містить домішки, необхідного для проведення реакції.
§ 16. Багатоатомні спирти. Гліцерол
Поняття про багатоатомні спирти. Фізичні властивості гліцеролу. Хімічні властивості гліцеролу.
§ 17. Фенол
Поняття про феноли. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості фенолу. Застосування фенолу. Природоохоронні аспекти застосування фенолу.
§ 18. Альдегіди
Поняття про альдегіди. Номенклатура насичених альдегідів. Гомологічний ряд насичених альдегідів. Ізомерія насичених альдегідів. Фізичні властивості альдегідів.
§ 19. Етаналь: хімічні властивості та методи добування
Хімічні властивості етаналю. Методи одержання етаналю.
§ 20. Карбонові кислоти. Ізомерія та номенклатура.
Фізичні властивості

Поняття про карбонові кислоти, класифікація. Гомологічний ряд насичених одноосновних карбонових кислот. Ізомерія та номенклатура насичених одноосновних карбонових кислот. Фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот.
Поширеність карбонових кислот у природі.
§ 21. Насичені одноосновні карбонові кислоти: хімічні властивості та методи одержання ................................. 127
Хімічні властивості карбонових кислот. Одержання етанової кислоти

Лабораторний дослід No 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах
§ 22. Естери
Поняття про естери. Естери: ізомерія та номенклатура. Естери: фізичні властивості та поширеність у природі. Хімічні властивості естерів
§ 23. Жири
Жири як естери. Фізичні властивості та класифікація жирів. Хімічні властивості жирів.
Біологічне значення жирів.
§ 24. Вуглеводи: поняття, класифікація та поширеність у природі
Поняття про вуглеводи та їх класифікація. Вуглеводи в природі
§ 25. Глюкоза
Формула глюкози. Фізичні властивості глюкози. Хімічні властивості глюкози.
Глюкоза в природі
Лабораторний дослід No 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(II) гідроксидом
§ 26. Складні вуглеводи: сахароза, крохмаль, целюлоза
Сахароза. Крохмаль та целюлоза. Гідроліз крохмалю та целюлози
Практична робота No 1. Розв’язування експериментальних задач
Тема 4. Нітрогеновміcні органічні сполуки
§ 27. Аміни
Поняття про аміни. Будова аміногрупи. Номенклатура насичених амінів
§ 28. Властивості насичених амінів
Фізичні властивості насичених амінів. Хімічні властивості насичених амінів
§ 29. Анілін — представник ароматичних амінів
Структурна формула та будова молекули аніліну. Фізичні властивості аніліну.
Хімічні властивості аніліну. Добування та застосування аніліну
§ 30. Амінокислоти
Поняття про амінокислоти. Номенклатура амінокислот. Фізичні властивості амінокислот. Хімічні властивості амінокислот. Біологічне значення амінокислот
§ 31. Білки
Білки — похідні амінокислот. Хімічні властивості білків. Біологічне значення білків
Лабораторні досліди No 3 та 4. Кольорові реакції білків
Тема 5. Синтетичні високо молеку лярні речовини і полімерні матеріали на їх основі
§ 32. Високомолекулярні сполуки
Поняття про високомолекулярні сполуки та полімери. Властивості полімерів.
Будова макромолекул. Реакції полімеризації та поліконденсації

§ 33. Полімерні матеріали. Пластмаси
Поняття про пластмаси. Найпоширеніші полімери та полімерні матеріали. Проблема охорони довкілля від забруднення полімерними речовинами
§ 34. Каучуки
Відкриття та види каучуків. Матеріали на основі каучуків. Вулканізація. Гума
§ 35. Природні та хімічні волокна
Класифікація волокон. Синтетичні волокна
Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин
§ 36. Взаємозв’язок між органічними речовинами
Багатоманітність органічних сполук. Взаємозв’язок між органічними та неорганічними сполуками. Взаємозв’язок між класами органічних сполук
§ 37. Біологічно активні речовини
Поняття про біологічно активні речовини. Ферменти. Вітаміни.
§ 38. Роль органічної хімії у розв’язанні проблем людства
Створення нових матеріалів. Синтетичні барвники. Сировинна проблема.
Енергетична проблема

Алфавітний покажчик
Іменний покажчик
Словник термінів
Додаток 1
Додаток 2
Відповіді на розрахункові задачі
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія Григорович 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾