Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма

Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма

06.07.2018 - 15:00 1 009 0
Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Повноцінне функціонування української мови – запорука європейського розвитку держави
§ 2. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм
§ 3. Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне значення слів. Слово і контекст, залежність значення слова від контексту
ЛЕКСИЧНА НОРМА
§ 4. Уживання слів відповідно до їхнього лексичного значення, стилю і жанру мовлення. Слововживання і вибір слова, лексична сполучуваність
§ 5. Слова власне українські та запозичені
§ 6. Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми, пароніми
§ 7. Словники й довідкова література. Електронні словники. Особливості та складнощі перекладу
§ 8. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності
ОРФОЕПІЧНА НОРМА
§ 9. Основні правила вимови голосних і приголосних звуків
§ 10. Наголос. Основні правила наголошування слів в українській мові
§ 11. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії. Ненаголошені е, и в корені слова
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА
§ 12. Апостроф. Позначення м’якості приголосних
§ 13. Чергування голосних і приголосних звуків в українській мові. Зміни приголосних при їх збігові
§ 14. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності. Спрощення приголосних. Подвоєння букв
§ 15. Правопис префіксів і суфіксів. Уживання великої літери
§ 16. Правила переносу слів. Написання складних слів. Написання слів іншомовного походження
§ 17. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. Складні випадки відмінювання іменників
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
§ 18. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Творення і вживання вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Прикметники, що перейшли в іменники
§ 19. Числівник. Складні випадки відмінювання числівників. Узгодження числівника з іменником. Уживання числівників на позначення часу і дат 
§ 20. Займенник. Уживання займенників у тексті
§ 21. Дієслово. Дієвідмінювання дієслів. Творення видових пар, часових форм дієслів. Дієприслівник і дієприкметник. Активні та пасивні дієприкметники
§ 22. Прислівник. Ступені порівняння прислівників
§ 23. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка
СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 24. Складні випадки синтаксичного узгодження й керування
§ 25. Уживання прийменників в(у), на, при, по, за, із, за, похідних сполучників
§ 26. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка
§ 27. Пасивні конструкції з формою на -но, -то, на -ся
§ 28. Односкладні речення. Порядок слів у реченні. Прості ускладнені речення
§ 29. Складне речення з сурядним і підрядним зв’язком
§ 30. Безсполучникове складне речення й розділові знаки в ньому
§ 31. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
§ 32. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі
§ 33. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 34. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах
§ 35. Розділові знаки в реченнях із відокремленими членами
§ 36. Розділові знаки в реченнях із вставними словами й реченнями. Кома після вигуків, стверджувальних і заперечувальних слів
§ 37. Розділові знаки в складному реченні
§ 38. Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів
СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 39. Стилістичні особливості слів іншомовного походження. Стилістичне забарвлення лексики
§ 40. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 41. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики
§ 42. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів
§ 43. Стилістичні особливості морфологічних засобів мови
Тема 1. Письмовий відгук про твір мистецтва
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Тема 2. Письмовий переказ із творчим завданням
Тема 3. Особливості національного мовленнєвого етикету
Тема 4. Твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі
Тема 5. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки
Тема 6. Як писати есе
Тема 7. Розгорнуте повідомлення в публіцистичному стилі
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Тушніцка 10 клас (навчання польською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?