Гагаузька мова Веліксар 10 клас (навчання українською мовою) Нова програма

Гагаузька мова Веліксар 10 клас (навчання українською мовою) Нова програма

Название учебника: Гагаузька мова Веліксар 10 клас (навчання українською мовою) Нова програма
 
Автор: Веліксар Л. Г., Курогло Н. І., Кіор І. Ф., Мілков А. М.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2018
 
Страниц: 152
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Dilin rolü üürenicilerin terbietmesindä
§ 2. Derinnetmäk hem sistemalamak en önemli haberleri fonetikadan, leksikadan, frazeologiyadan, stilistikadan
§ 3. Dilin önemli payları: sözün sesleri, lafın morfemaları, laf, lafbirleşmeleri, cümlelär, tekst
§ 4. Temel normalar ana dilinin literatura sölemeklerindä
§ 5. Yazmak nışannarı
§ 6. Katlı olmaklar yazmak urgusuz vokallarda
§ 7. Stilistik formaları fonetikada
§ 8. Çok eskidän gagauz lafları
§ 9. Fonetikanın sinonim kolaylıkları
§ 10. Katlı olmaklar laf kullanmasında
§ 11. Frazeologizmaların rolü sözleşmektä
§ 12. Leksikologiyanın hem frazeologiyanın stilistik formaları
§ 13. Söz payların sisteması
§ 14. Stilistik formaları morfologiyada
§ 15. Katlı olmaklar söz payların dooru yazılmasında
§ 16. Tamannamak becermekleri dil analizin yapmasında, kullanmaküürenilmiş dilin formalarını aazdan hem yazmak sölemeklerdä
§ 17. Dooru sölemenin hem dooru yazılmanın bilgilerin edenmesi
§ 18. Praktik ritorikanın elementleri. Söz almanın tehnik hazırlanması. Material toplanması, onun fikirlenmesi, konspekt temel laflara
§ 19. Söz olmanın strukturası: tema, içindekisi, neet koyması, kulminaţiya, temel fikirlerin tekrarlaması, lakonizma,
şakalaşmak, ironiya
§ 20. Konspekt
§ 21. Kontrol takrinin yazılması
§ 22. Çevirmäk
§ 23. Yaratmalı takriri eklentisinnän
Audirovaniye
Okumak sessiz
Okumak seslän
Literatura okumakları
Literatura terminnerim sözlüü
KullanılmıŞ literatura

18-08-2019, 09:22 358