» » Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма

Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма

Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма

Название учебника: Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма
 
Автор: Іванова М. С., Іванова-Хмєль Т. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
  • Скачать
  • Содержание
  • Читать онлайн
  • Комментарии
* После ознакомления с содержанием учебника Вам следует незамедлительно его удалить и приобрести печатное издание. Сохраняя учебник, вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование, кроме предварительного ознакомления, запрещено. Все авторские права принадлежат их владельцам.
Przedmiot i zadania stylistyki
§ 1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Klasyfikacja stylów
§ 2. Norma językowa
§ 3. Kryteria poprawności językowej
§ 4. Stosowność stylistyczna. Jak uniknąć pomyłek stylistycznych
§ 5. Kultura języka
Kształcenie językowe. Style
§ 6. Styl naukowy
Kształcenie językowe.
Referat na podstawie kilku źródeł. Redagowanie tekstu referatu
§ 7. Budowa tez oraz konspekty tekstu naukowego
§ 8. Styl publicystyczny
Kształcenie językowe. Reportaż
Kształcenie językowe. Dyskusja
Kształcenie językowe. Ustna recenzja na temat dzieła sztuki
§ 9. Styl urzędowy
Kształcenie językowe. List
Kształcenie językowe. Sprawozdanie
Kształcenie językowe. Bibliografia. Adnotacja
§ 10. Styl potoczny
§ 11. Gatunki stylu potocznego
Kształcenie językowe. Przymierze techniki i humanistyki
§ 12. Styl oficjalny
§ 13. Gatunki stylu oficjalnego
§ 14. Styl artystyczny
§ 15. Środki stylistyczne stylu artystycznego
§ 16. Fleksyjne środki stylistyczne
§ 17. Słowotwórcze środki stylistyczne
§ 18. Figury stylistyczne (tropy poetyckie)
§ 19. Leksykalne środki stylistyczne
§ 20. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym – antonimy
§ 21. Neologizmy
§ 22. Porównanie
§ 23. Metafora
§ 24. Metonimia
§ 25. Oksymoron
§ 26. Hiperbola.
§ 27. Litota
§ 28. Eufemizm
§ 29. Peryfraza
Kształcenie językowe. Streszczenie
§ 30. Stylizacja
§ 31. Stylizacja archaizująca, czyli archaizacja
§ 32. Stylizacja gwarowa, czyli dialektyzacja
§ 33. Stylizacja środowiskowa
§ 34. Inne typy stylizacji
§ 35. Jak trafnie wybrać właściwy styl?
§ 36. Skuteczność
§ 36. Grzeczność
§ 37. Zwracanie się do innych osób
§ 38. Powitania i pożegnania
§ 39. Życzenia i gratulacje
§ 40. Zaproszenia
§ 41. Prośby
§ 42. Podziękowania
§ 43. Przepraszanie
§ 44. Grzeczne słówka
Sprawdzian
Kompendium wiedzy o stylach

6-07-2018, 14:58 332