Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма

Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма

Название учебника: Польська мова (профільний рівень) Іванова 10 клас (навчанням польською мовою) Нова програма
 
Автор: Іванова М. С., Іванова-Хмєль Т. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: польский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Przedmiot i zadania stylistyki
§ 1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Klasyfikacja stylów
§ 2. Norma językowa
§ 3. Kryteria poprawności językowej
§ 4. Stosowność stylistyczna. Jak uniknąć pomyłek stylistycznych
§ 5. Kultura języka
Kształcenie językowe. Style
§ 6. Styl naukowy
Kształcenie językowe.
Referat na podstawie kilku źródeł. Redagowanie tekstu referatu
§ 7. Budowa tez oraz konspekty tekstu naukowego
§ 8. Styl publicystyczny
Kształcenie językowe. Reportaż
Kształcenie językowe. Dyskusja
Kształcenie językowe. Ustna recenzja na temat dzieła sztuki
§ 9. Styl urzędowy
Kształcenie językowe. List
Kształcenie językowe. Sprawozdanie
Kształcenie językowe. Bibliografia. Adnotacja
§ 10. Styl potoczny
§ 11. Gatunki stylu potocznego
Kształcenie językowe. Przymierze techniki i humanistyki
§ 12. Styl oficjalny
§ 13. Gatunki stylu oficjalnego
§ 14. Styl artystyczny
§ 15. Środki stylistyczne stylu artystycznego
§ 16. Fleksyjne środki stylistyczne
§ 17. Słowotwórcze środki stylistyczne
§ 18. Figury stylistyczne (tropy poetyckie)
§ 19. Leksykalne środki stylistyczne
§ 20. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym – antonimy
§ 21. Neologizmy
§ 22. Porównanie
§ 23. Metafora
§ 24. Metonimia
§ 25. Oksymoron
§ 26. Hiperbola.
§ 27. Litota
§ 28. Eufemizm
§ 29. Peryfraza
Kształcenie językowe. Streszczenie
§ 30. Stylizacja
§ 31. Stylizacja archaizująca, czyli archaizacja
§ 32. Stylizacja gwarowa, czyli dialektyzacja
§ 33. Stylizacja środowiskowa
§ 34. Inne typy stylizacji
§ 35. Jak trafnie wybrać właściwy styl?
§ 36. Skuteczność
§ 36. Grzeczność
§ 37. Zwracanie się do innych osób
§ 38. Powitania i pożegnania
§ 39. Życzenia i gratulacje
§ 40. Zaproszenia
§ 41. Prośby
§ 42. Podziękowania
§ 43. Przepraszanie
§ 44. Grzeczne słówka
Sprawdzian
Kompendium wiedzy o stylach

6-07-2018, 14:58 826