Хімія (профільний рівень) Величко 10 клас Нова програма

Хімія (профільний рівень) Величко 10 клас Нова програма

Название учебника: Хімія (профільний рівень) Величко 10 клас Нова програма
 
Автор: Величко Л. П.
 
Издательство: Школяр
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
§ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки
ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
§ 2. З історії органічної хімії
§ 3. Теорія хімічної будови органічних сполук
§ 4. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови
ВУГЛЕВОДНІ
Алкани. Циклоалкани
§ 5. Метан. Утворення хімічних зв’язків
§ 6. Склад і будова алканів
§ 7. Фізичні властивості алканів
§ 8. Методи ідентифікації та встановлення структури органічних сполук
§ 9. Хімічні властивості алканів
§ 10. Добування та застосування алканів
§ 11. Галогенопохідні алканів
§ 12. Циклоалкани
Алкени. Алкадієни
§ 13. Етен. Гомологи етену
§ 14. Алкадієни
Алкіни
§ 15. Етин. Гомологи етину
Арени
§ 16. Бензен
§ 17. Гомологи бензену
§ 18. Хімічні засоби захисту рослин
§ 19. Багатоядерні ароматичні вуглеводні
§ 20. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів
ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ
§ 21. Піридин
ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ
§ 22. Природний газ
§ 23. Нафта й продукти її переробки
§ 24. Кам’яне вугілля і продукти його переробки
Лабораторний дослід 1. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля
§ 25. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля
Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з різними видами палива
ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
Спирти й фенол
§ 26. Насичені одноатомні спирти
§ 27. Етиленгліколь. Гліцерол
§ 28. Фенол
Альдегіди й кетони. Карбонові кислоти
§ 29. Альдегіди й кетони
Лабораторний дослід 3. Окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом
Лабораторний дослід 4. Окиснення спирту до альдегіду
§ 30. Насичені одноосновні карбонові кислоти
§ 31. Окремі представники карбонових кислот
Лабораторний дослід 5. Відношення олеїнової кислоти до бромної води й розчину калій перманганату
Естери. Жири. Мило
§ 32. Естери
§ 33. Жири. Мило
Лабораторний дослід 6. Розчинність жирів
Вуглеводи
§ 34. Глюкоза
Лабораторний дослід 7. Окисненя глюкози купрум(ІІ) гідроксидом
§ 35. Інші моносахариди. Оптична ізомерія
§ 36. Сахароза
§ 37. Крохмаль
§ 38. Целюлоза (клітковина)
НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
§ 39. Нітросполуки
§ 40. Аміни
§ 41. Анілін
§ 42. Добування та застосування аніліну
§ 43. Амінокислоти
§ 44. Білки
Лабораторний дослід 8. Розчинення й денатурація білків
Лабораторний дослід 9. Кольорові реакції білків
§ 45. Нуклеїнові кислоти
СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ
§ 46. Загальна характеристика
§ 47. Пластичні маси
Лабораторний дослід 10. Дослідження властивостей термопластичних полімерів
§ 48. Синтетичні каучуки
Лабораторний дослід 11. Порівняння властивостей каучуку й гуми
§ 49. Синтетичні волокна
Лабораторний дослід 12. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислоти й лугу
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
§ 50. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними
§ 51. Роль органічної хімії в забезпеченні сталого розвитку суспільства
ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
Практична робота 1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферному тиску. Перекристалізація
Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену й Хлору в органічних речовинах
Практична робота 3. Добування етену й досліди з ним
Практична робота 4. Розв’язування експериментальних задач
Практична робота 5. Синтез етилетаноату
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач
Практична робота 7. Розпізнавання деяких пластмас і волокон
Практична робота 8. Функціональний аналіз органічних сполук
Практична робота 9. Властивості ацетилсаліцилової кислоти
Практична робота 10. Розв’язування експериментальних задач: генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їхніх властивостей
ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
ДОДАТОК
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

5-07-2018, 12:29 1 303