Хімія Савчин 10 клас Нова програма

Хімія Савчин 10 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Савчин 10 клас Нова програма
 
Автор: Савчин М.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від автора
Повторення початкових понять про органічні речовини

§ 1. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів
§ 2. Склад, властивості, застосування представників оксигеновмісних органічних речовин
§ 3. Нітрогеновмісні органічні речовини: аміноетанова кислота. Класифікація органічних сполук

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§ 4. Теорія будови органічних сполук. Явище ізомерії. Ізомери
§ 5. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук
§ 6. Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів
Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Теорія будови органічних сполук»

Тема 2. Вуглеводні

§ 7. Класифікація вуглеводнів. Алкани
§ 8. Алкени та алкіни
§ 9. Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною
§ 10. Арени. Бензен
§ 11. Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів чи продуктів реакції
§ 12. Застосування вуглеводнів
Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Вуглеводні»

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 13. Спирти. Насичені одноатомні спирти, їхні фізичні та хімічні властивості
§ 14. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу
§ 15. Фенол, фізичні та хімічні властивості
Повторюємо й узагальнюємо підтему «Спирти. Фенол»
§ 16. Альдегіди
§ 17. Карбонові кислоти
Повторюємо й узагальнюємо підтему «Альдегіди. Карбонові кислоти»
§ 18. Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок
§ 19. Естери. Жири як представники естерів
Повторюємо й узагальнюємо підтему «Естери. Жири як представники естерів»
§ 20. Вуглеводи: глюкоза, сахароза
§ 21. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза
Практична робота. Розв’язування експериментальних задач
Повторюємо й узагальнюємо підтему «Вуглеводи»

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 22. Насичені й ароматичні аміни
§ 23. Амінокислоти
§ 24. Білки як високомолекулярні сполуки
Повторюємо й узагальнюємо тему 4 «Нітрогеновмісні органічні сполуки»
Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі

§ 25. Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери
§ 26. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини та довкілля
§ 27. Синтетичні каучуки. Гума
§ 28. Синтетичні волокна
Повторюємо й узагальнюємо тему 5 «Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі»
Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин
§ 29. Зв’язки між класами органічних речовин
§ 30. Загальні поняття про біологічно активні речовини
§ 31. Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної проблеми
§ 32. Роль органічної хімії в розв’язанні енергетичної проблеми
§ 33. Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми
§ 34. Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми (продовження)
§ 35. Роль органічної хімії у створенні нових матеріалів
§ 36. Жінки в хімічній науці
Повторюємо й узагальнюємо тему 6 «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»
Відповіді до завдань і розрахункових задач
Додатки
Термінологічний словник
Предметний покажчик
Іменний покажчик

5-07-2018, 16:00 3 640