Інформатика Руденко 10 (11) клас Нова програма

Інформатика Руденко 10 (11) клас Нова програма

Название учебника: Інформатика Руденко 10 (11) клас Нова програма
 
Автор: Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
1.1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства
1.2. Сучасні інформаційні технології. Людина в інформаційному суспільстві
1.3. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
1.4. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника
1.5. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності
1.6. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг. Системи електронного урядування. Цифрове громадянство
1.7. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту
 
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ
2.1. Моделі і моделювання
2.2. Класифікація моделей. Комп’ютерне моделювання
2.3. Комп’ютерний експеримент. Основи статистичного аналізу даних
2.4. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами електронного процесора
2.5. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка
2.6. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач
2.7. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Розв’язування задач з різних предметних галузей
Практична робота 1. Статистичний аналізу даних
Практична робота 2. Використання пакету Аналізу даних для статистичного опрацювання рядів даних
Практична робота 3. Використання надбудови Розв’язувач для розв’язування задач

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
3.1. Поняття бази даних і системи управління ними
3.2. Реляційна модель даних
3.3. Основні відомості про СУБД Access 2016
3.4. Таблиці
3.5. Запити
Практична робота 4. Створення таблиць і фільтрування записів
Практична робота 5. Створення запитів
 
РОЗДІЛ 4. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ
4.1. Технології опрацювання мультимедійних даних
4.2. Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа
4.3. Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Адміністрування сайта
4.4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
4.5. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів
4.6. Роль електронних медійних засобів в житті людини
Практична робота 6. Використання безкоштовного сервісу
Googlesites для створення сайта

5-07-2018, 12:10 1 165