Інформатика Бондаренко 10 (11) клас Нова програма

Інформатика Бондаренко 10 (11) клас Нова програма

Название учебника: Інформатика Бондаренко 10 (11) клас Нова програма
 
Автор: Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві
§ 1. Інформація і повідомлення
§ 2. Кодування і передавання повідомлень
§ 3. Інформаційні системи та технології
§ 4. Інтернет-технології
§ 5. Проблеми інформаційної безпеки
§ 6. Освіта в Інтернеті
§ 7. Робота в Інтернеті
§ 8. На шляху до інформаційного суспільства
 
Розділ 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
§ 9. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів.
Комп’ютерний експеримент
§ 10. Автоматизація опрацювання списків
§ 11. Консолідація даних. Зведені таблиці
§ 12. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних
§ 13. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки
§ 14. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка
§ 15. Розв’язування задач на підбір параметра
§ 16. Розв’язування оптимізаційних задач
§ 17. Основи роботи в середовищі Scilab
§ 18. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь в середовищі Scilab
§ 19. Розв’язування задач із різних предметних галузей
Практична робота 1. Створення зведеної таблиці
Практична робота 2. Розв’язування оптимізаційної задачі
Практична робота 3. Обчислення статистичних характеристик засобами MS Excel i Scilab

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
§ 20. Проектування баз даних
§ 22. Зв’язування таблиць
§ 23. Впорядкування, пошук та фільтрування даних
§ 24. Запити на вибірку даних
§ 25. Створення форми
§ 26. Створення звіту
Практична робота 4. Створення і опрацювання таблиць бази даних
Практична робота 5. Фільтри, запити, форми та звіти бази даних

РОЗДІЛ 4. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ
§ 27. Створення та адміністрування сайта. Системи керування вмістом для веб-ресурсів
§ 28. Мова розмічання гіпертекстового документа
§ 29. Опрацювання звукових даних
§ 30. Опрацювання відеоданих
§ 31. Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів
Практична робота 6. Опрацювання звукових даних
Практична робота 7. Опрацювання відеоданих
Практична робота 8. Розробка простого веб-сайта

5-07-2018, 12:09 3 674