Українська мова Глазова 5 клас

Українська мова Глазова 5 клас

Название учебника: Українська мова Глазова 5 клас
 
Автор: Глазова О. П.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП.
1. Значення мови
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
2. Усні й письмові висловлення
3. Лексичне значення слова
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
4. Лексичне значення
5. Однозначні і багатозначні слова
6. Використання багатозначних слів
 7. Синоніми
8 . Антоніми
9 . Омоніми
10. Пароніми
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
11. Основа слова
12. Змінювані слова
13. Спільнокореневі слова
14. Префікс пре-, при-, прі-
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ
15. Звуки мови
16. Звуки голосні
17. Позначення звуків
18. Співвідношення звуків
19. Склад.
20. Орфоепічна помилка
21. Орфограма
22. Вимова приголосних звуків
23. Вимова префіксів роз-, без-
24. Спрощення
25. Чергування голосних
26. Чергування у—в, і—й
27. Префіксів з-(зі-, с-)
28. Префіксів роз- (розі-)
29. Позначення м’якості
30. Вживання знака м’якшення
31. Вживання апострофа
32. Подвоєння букв
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ
33. Словосполучення
34. Речення
35. Розповідні, питальні
36. Окличні й неокличні
37. Другорядні члени
38. Речення з однорідними членами
39. Узагальнювальне слово
40. Звертання
41. Вставні слова
42. Складні речення
43. Пряма мова
44. Діалог
45. Повторення вивченого впродовж року
ДОВІДКОВЕ БЮРО. Тлумачний словничок

27-06-2018, 14:40 2 544