Українська мова 5 клас Глазова

Українська мова 5 клас Глазова
Название учебника: Українська мова 5 клас
 
Автор: Глазова О.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2013
 
Язык: украинский
 
Страниц: 278
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
§ 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників
§ 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
§ 4. Займенник. Особові займенники
§ 5. Числівник
§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів
§ 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників
§ 8. Прийменник. Сполучник
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ
§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні
§ 10. Речення
§ 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні
§ 12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини
§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)
§ 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§ 15. Звертання. Роль звертань у реченні
§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів
§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
§ 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 20. Звуки мови й звуки мовлення
§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г
§ 23.Голосні й приголосні звуки
§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос
§ 25. Орфоепія. Орфографія
§ 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
§ 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків
§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі
§ 29. Правила вживання знака м’якшення
§ 30. Правила вживання апострофа
§ 31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
§ 32. Написання слів іншомовного походження
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 33. Лексичне значення слова
§ 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях
§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
§ 36. Групи слів за значенням
§ 37. Походження (етимологія) слова
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова
§ 39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-
§ 40. Повторення вивченого впродовж року

28-12-2014, 19:37 1 743