Польська мова 7 клас Іванова

Польська мова 7 клас Іванова

Название учебника: Польська мова 7 клас Іванова
 
Автор: Іванова М., Іванова-Хмєль Т.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2015
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Wstęp 3
§ 1. Miejsce języka polskiego wśród innych języków słowiańskich 3
Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału 6
§ 2. Rodzaje wypowiedzeń. Zdanie pojedyncze i złożone. Znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym i złożonym 6
1. Kształcenie językowe. Powtórzenie wiadomości o stylach. Styl publicystyczny. Streszczenie tekstu publicystycznego 13
§ 3. Części mowy 20
2. Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu o charakterze narracyjnym 27
§ 4. Sposoby tworzenia wyrazów 29
Leksykologia 35
Słownictwo 35
§ 5. Treść i zakres wyrazów 36
3. Kształcenie językowe. Ustne rozważanie na temat pracy archeologa 37
§ 6. Wyrazy zapożyczone i rodzime 38
§ 7. Pisownia wyrazów zapożyczonych 43
§ 8. Korzystajmy ze słowników 44
§ 9. Archaizmy i neologizmy 46
4. Kształcenie językowe. Opis pracy 52
Morfologia i ortografia 55
§ 10. Przysłówek, jego cechy gramatyczne. Rola w zdaniu 55
§ 11. Podział znaczeniowy przysłówków 57
§ 12. Stopniowanie przysłówków 62
5. Kształcenie językowe. Opis wyglądu zewnętrznego człowieka 66
§ 13. Sposoby tworzenia przysłówków 70
§ 14. Pisownia przysłówków. Przysłówki proste i złożone 74
§ 15. Analiza gramatyczna przysłówka 83
6. Kształcenie językowe. Dokładne streszczenie tekstu 84
§ 16. Ogólne wiadomości o imiesłowie przymiotnikowym. Jego rola w zdaniu 87
§ 17. Imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne 90
§ 18. Tworzenie imiesłowów przymiotnikowych 93
7. Kształcenie językowe. Wypracowanierozważanie o charakterze dyskusyjnym 99
§ 19. Odmiana imiesłowów przymiotnikowych 102
§ 20. Analiza gramatyczna imiesłowu przymiotnikowego 104
§ 21. Imiesłów w roli rzeczownika lub przymiotnika 106
§ 22. Pisownia imiesłowów przymiotnikowych 107
§ 23. Zwroty imiesłowowe 109
8. Kształcenie językowe. Dialog i monolog 113
§ 24. Imiesłów przysłówkowy jako nieodmienna forma czasownika. Jego znaczenie, cechy gramatyczne, rola w zdaniu 116
§ 25. Tworzenie imiesłowów przysłówkowych 118
§ 26. Zwroty imiesłowowe 123
§ 27. Pisownia nie z imiesłowami przysłówkowymi 128
§ 28. Analiza gramatyczna imiesłowu przysłówkowego 130
9. Kształcenie językowe. Wypracowanie w formie opowiadania, zawierające dialogi 132
§ 29. Przyimek jako pomocnicza część mowy 136
10. Kształcenie językowe. Opis portretu 140
§ 30. Przyimki proste i złożone 142
§ 31. Przyimki w zdaniu 145
§ 32. Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych 147
§ 33. Analiza gramatyczna przyimka 151
11. Kształcenie językowe. Jak pracować nad poprawą błędów 153
§ 34. Spójniki jako wyrazy pomocnicze 154
§ 35. Spójniki współrzędności 159
§ 36. Spójniki podrzędności 162
§ 37. Poprawne stosowanie spójników. Znaki przestankowe przy spójnikach 165
§ 38. Analiza gramatyczna spójnika 168
12. Kształcenie językowe. Dbamy o spójność tekstu 169
§ 39. Partykuły jako wyrazy pomocnicze 174
13. Kształcenie językowe. Rozumienie i streszczenie tekstu naukowopopularnego 178
§ 40. Pisownia partykuły by 182
§ 41. Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy 184
§ 42. Analiza gramatyczna partykuł 188
14. Kształcenie językowe. Charakterystyka 190
§ 43. Wykrzyknik jako część mowy 193
§ 44. Analiza gramatyczna wykrzyknika 197
§ 45. Powtórzenie w końcu roku szkolnego 198
Dyktanda 213
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego 229

1-07-2017, 17:49 824