Польська мова (7-й рік навчання) 7 клас Войцева

Польська мова (7-й рік навчання) 7 клас Войцева

Название учебника: Польська мова (7-й рік навчання) 7 клас Войцева
 
Автор: Войцева О., Бучацька Т.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2015
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
POWTÓRZENIE
TEMAT 1. Język i mowa. Język skarbem duchowym narodu. Wypowiedź ustna i pisemna. Powtórzenie4
FONETYKA
ТEMAT 2. Uczeń w szkole i jego odkrywanie świata. Fonetyka. Wymowa samogłosek i spółgłosek. Akcent wyrazowy. Wyrazy nieakcentowane8
LEKSYKA. FRAZEOLOGIA
TEMAT 3. Zasady zachowania w szkole. Postawy wzajemnej pomocy między uczniami. Higiena osobista a zdrowie. Sport w szkole. Grupy wyrazów według znaczenia i pochodzenia20
TEMAT 4. Praca w różnych zawodach. Mój przyszły zawód. Rodzaje związków frazeologicznych i ich źródła38
SŁOWOTWÓRSTWO
TEMAT 5. Przyroda i jej ochrona. Sposoby powstawania nowych wyrazów46
MORFOLOGIA
TEMAT 6. Krajobraz. Kraj rodzinny. Części mowy. Rzeczownik i jego odmiana. Funkcja składniowa rzeczowników w zdaniu60
TEMAT 7. W świecie zwierząt. Przymiotnik i jego odmiana. Funkcja składniowa przymiotników w zdaniu. Stopniowanie przymiotników75
TEMAT 8. W świecie roślin. Zaimek. Podział zaimków. Odmiana zaimków osobowych i zwrotnego się88
TEMAT 9. Poznajemy najważniejsze daty w historii Polski. Czasownik. Formy nieosobowe czasownika zakończone na -no, -to. Odmiana czasowników. Strona czynna i strona bierna czasownika. Forma zwrotna czasownika102
TEMAT 10. Tradycje ludowe. Liczebnik. Odmiana liczebników prostych119
TEMAT 11. Polska kuchnia. Przepisy kulinarne. Zakupy. Nieodmienne części mowy. Przysłówek i jego stopniowanie134
SKŁADNIA
TEMAT 12. Wybitni Polacy. Związki wyrazowe. Zdanie pojedyncze. Sposoby wyrażania głównych i drugorzędnych części mowy150
ORTOGRAFIA
TEMAT 13. Podróże. Ciekawe miejsca w Polsce. Ortografia180
INTERPUNKCJA
TEMAT 14. Utwory litertury ludowej. Interpunkcja zdania pojedynczego200
POWTÓRZENIE
TEMAT 15. Polscy pisarze i poeci dla dzieci i młodzieży. Wypowiedź ustna i pisemna. Powtórzenie218
WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH W PODRĘCZNIKU238

1-07-2017, 17:48 1 027