Українська мова 9 клас (поглиблене вивчення) Бабич

Українська мова 9 клас (поглиблене вивчення) Бабич

Название учебника: Українська мова 9 клас (поглиблене вивчення) Бабич
 
Автор: Бабич Н., Гуйванюк І.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: румынский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП 6
Функції мови. Значення мови в житті суспільства. Сила мовленого слова 6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

16
§ 1 Речення і словосполучення 16
§ 2. Просте речення 18
§ 3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про мовлення і спілкування, про текст, стилі і типи мовлення 26
§ 4. Просте ускладнене речення 31
Тестові завдання 37

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

40
§ 5. Складне речення і його ознаки. Сполучникові і безсполучникові складні речення 40

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

46
§ 6. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку 46
§ 7. Складносурядні речення з єднальними сполучниками 47
§ 8. Складносурядні речення з розділовими сполучниками 49
§ 9. Складносурядні речення із зіставними і протиставними сполучниками 50
§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту художнього стилю (за складним планом) 52
§ 11. Інтонація та розділові знаки у складносурядних реченнях 56
§ 12. Культура мовлення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, складносурядних і складнопідрядних, а також складносурядного речення та простих речень 59
Тестові завдання 64

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

68
§ 13. Будова складнопідрядного речення і засоби зв’язку в ньому 68
§ 14. Види складнопідрядних речень 74
§ 15. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною 74
§ 16. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною 78
§ 17. Розвиток мовлення. Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю 81
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами 83
§ 19. Складнопідрядні речення способу дії, міри та ступеня 83
§ 20. Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною 86
§ 21. Складнопідрядне речення з підрядною частиною місця 89
§ 22. Складнопідрядне речення з підрядною частиною часу 91
§ 23. Культура ділового мовлення. Написання заяви 94
§ 24. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови 95
§ 25. Складнопідрядне речення з підрядною допустовою частиною 98
§ 26. Складнопідрядне речення з підрядною частиною причини 102
§ 27. Складнопідрядне речення з підрядною частиною мети 104
§ 28. Складнопідрядне речення з підрядною наслідковою частиною 106
§ 29. Культура мовлення. Інтонація складнопідрядного речення 108
Тестові завдання 110
§ 30. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю 114
§ 31. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами 116
§ 32. Синонімія складнопідрядних речень з простими та ускладненими простими реченнями 122

СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

127
§ 33. Будова складного безсполучникового речення 127
§ 34. Смислові відношення у складному безсполучниковому реченні 129
§ 35. Інтонація та розділові знаки у складному безсполучниковому реченні 133
Тестові завдання 138
§ 36. Культура мовлення. Синонімія простих речень, складних речень зі сполучниками і без сполучників 142
§ 37. Розвиток мовлення. Складання діалогів 143

СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

149
§ 38. Складне речення з різними видами зв’язку 149
§ 39. Культура писемного мовлення. Розділові знаки у складних синтаксичних конструкціях 154
§ 40. Розвиток мовлення. Переказ тексту художнього стилю 157
§ 41. Культура мовлення. Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах 158

ТЕКСТ. ТИПИ МОВЛЕННЯ

162
§ 42. Поняття про текст 162
§ 43. Складне синтаксичне ціле 165
§ 44. Типи мовлення 167
§ 45. Культура ділового мовлення. Ділові папери. Автобіографія 170
Тестові завдання 174

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

179
§ 46. Фонетика. Графіка 179
Тестові завдання 184
§ 47. Орфографія 186
§ 48. Лексика 189
§ 49. Будова слова. Словотвір 193
§ 50. Розвиток мовлення. Переклад тексту художнього стилю (з кількома діалогами) 198
§ 51. Частини мови 199
§ 52. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну чи суспільну тему 231
Тестові завдання 234
§ 53. Синтаксис і пунктуація 236
§ 54. Розвиток мовлення. Тематичні виписки як спосіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного 242
§ 55. Культура мовлення. Синонімія простих і складних речень (зі стилістичним коментуванням) 244
Тестові завдання 246
Таблиці для повторення вивченого з синтаксису 252

ДОДАТКИ

258
Додаток 1. Поради до самостійного читання 258
Додаток 2. Поради до написання переказу 258
Додаток 3. Поради до написання твору 259
Додаток 4. Поради до написання диктанту 259
Додаток 5. Теми для дискусій і поглиблення життєвих компетентностей (обізнаності) 260
Додаток 6. Мій друг комп’ютер 261
Додаток 7. Розділові знаки у складносурядних і складнопідрядних реченнях румунської мови 262
Додаток 8. Тексти для аудіювання, читання і переказування під час самостійної роботи 265

1-08-2017, 10:10 496