Географія 6 клас Гільберг

Географія 6 клас Гільберг
Название учебника: Географія 6 клас
 
Автор: Гільберг Т., Паламарчук Л.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів З

ВСТУП

§ 1. Географія — наука про природу Землі 5

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

§ 2. Уявлення про Землю в давнину 12
§ 3. Відкриття нових земель у VІІІ-ХV ст 17
§ 4. Початок доби великих географічних відкриттів 20
§ 5. Навколосвітні подорожі і експедиції. Географічні товариства в різних країнах світу 22
§ 6. Сучасні географічні дослідження 28

РОЗДІЛ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

§ 7. Орієнтування на місцевості 34
§ 8. Що таке азимут 38
§ 9. Способи зображення поверхні Землі 40
§ 10. Масштаб і його види 46
Практична робота 1 48
§ 11. План місцевості 52
§ 12. Географічні карти 57
§ 13. Класифікація карт. Географічні атласи 60
§ 14. Градусна сітка на глобусі та географічній карті 65
§ 15. Географічні координати 67
Практична робота 2 69

РОЗДІЛ III. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§ 16. Внутрішня будова Землі 74
§ 17. Літосфера. Літосферні плити 77
§ 18. Рухи земної кори 80
§ 19. Землетруси 84
§ 20. Вулканізм і магматизм 88
§ 21. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни у формі та складі земної кори 91
§ 22. Робота текучих поверхневих та підземних вод, вітру та льодовиків 94
§ 23. Абсолютна та відносна висота місцевості 97
§ 24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах 99
Практична робота 3 102
§ 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори 103
Практична робота 4 104
§ 26. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини 105
Практична робота 4 (продовження) 107
§ 27. Рельєф дна Світового океану 108
Практична робота 4 (продовження) 109
§ 28. Атмосфера. Її склад і будова 111
§ 29. Як нагрівається атмосферне повітря 114
Практична робота 5 119
Практична робота 6 119
§ 30. Атмосферний тиск 121
Практична робота 5 (продовження) 122
§ 31. Рух повітря 124
Практична робота 6 (продовження) 128
§ 32. Вода в атмосфері 129
Практична робота 5 (продовження) 131
§ 33. Різноманітність хмар 132
Практична робота б (продовження) 134
§ 34. Атмосферні опади 136
Практична робота 6 (продовження) 138
§ 35. Погода 140
Практична робота 6 (продовження) 143
§ 36. Клімат 144
§ 37. Людина й атмосфера 149
§ 38. Гідросфера. Вода на Землі 153
§ 39. Частини Світового океану. Суходіл в океані 157
Практична робота 7 161
§ 40. Властивості вод Світового океану 163
§ 41. Рух води у Світовому океані 167
§ 42. Води суходолу 172
Практична робота 7 (продовження) 174
§ 43. Життя річки 176
§ 44. Озера 178
Практична робота 7 (продовження) 181
§ 45. Болота. Штучні водойми 182
§ 46. Льодовики 186
§ 47. Підземні води 189
§ 48. Людина та гідросфера 193
§ 49. Біосфера та її складові 197
§ 50. Ґрунт 201
§ 51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі 205
§ 52. Природні зони Землі 210
Практична робота 8 (на місцевості) 213

РОЗДІЛ IV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

§ 53. Кількість і розміщення населення Землі 216
§ 54. Держави світу 222
Практична робота 9 223
§ 55. Вплив людини на природу 226

Додатки

230

31-12-2014, 08:01 1 032