Географія 6 клас Бойко

Географія 6 клас Бойко
Название учебника: Географія 6 клас
 
Автор: В. М. Бойко, С. В. Міхел
 
Издательство: Сиция
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП
Як працювати з підручником 
§1. Що вивчає географія 
§2. Географічні дослідження 
РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ
Тема 1. Уявлення про Землю в давнину
§3. Уявлення про Землю в давні часи 
Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі
§4. Пізнання нових земель 
§5. Великі географічні відкриття 
§6. Навколосвітні експедиції та відкриття материків
Тема 3. Сучасні дослідження
§7. Сучасні географічні дослідження 
Тематичний контроль 
РОЗДІЛ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
Тема 1. Орієнтування на місцевості
§8. Способи орієнтування на місцевості 
§9. Поняття про азимут 
Тема 2. Способи зображення Землі
§10. Які є способи зображення земної поверхні 
§11. Масштаб 
Тема 3. План, його основні ознаки
§12. План 
§13. Складання плану місцевості 
Тема 4. Географічні карти
§14. Географічна карта — образ Землі 
§15. Види географічних карт 
Тема 5. Географічні координати
§16. Градусна сітка на глобусі й карті 
§17. Географічні координати 
Тематичний контроль 
РОЗДІЛ ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§18. Внутрішня будова Землі 
§19. Літосферні плити 
§20. Землетруси 
§21. Вулканізм і вулкани. Гейзери 
§22. Зовнішні процеси, що змінюють земну кору 
§23. Породи, що складають земну кору 
§24. Абсолютна і відносна висота місцевості 
§25. Рівнини 
§26. Гори 
§27. Рельєф дна океану 
§28. Унікальні форми рельєфу 
Тематичний контроль 
Тема 2. Атмосфера
§29. Будова атмосфери 
§30. Добовий хід температури повітря 
§31. Річний хід температури повітря 
§32. Освітлення й теплові пояси Землі 
§33. Атмосферний тиск 
§34. Вітер 
§35. Вологість повітря 
§36. Атмосферні опади 
§37. Погода 
§38. Клімат 
§39. Кліматичні пояси 
§40. Вплив людини на атмосферу 
Тематичний контроль 
Тема 3. Гідросфера
§41. Світовий океан 
§42. Властивості вод Світового океану 
§43. Хвилі 
§44. Течії 
§45. Життя в морях та океанах 
§46. Океан та людина 
§47. Річки 
§48. Робота і характер течії річок 
§49. Озера 
§50. Болота 
§51. Штучні водотоки і водойми 
§52. Льодовики та багаторічна мерзлота
§53. Підземні води 
Тематичний контроль 
Тема 4. Біосфера та ґрунти
§54. Біосфера 
§55. Ґрунти 
Тема 5. Природні комплекси
§56. Природні комплекси 
§57. Географічна оболонка 
§58. Природні зони 
Тематичний контроль 
РОЗДІЛ IV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
§59. Кількість і розміщення населення 
§60. Раси і народи світу 
Тема 2. Держави світу
§61. Країни світу 
Тема 3. Вплив людини на природу 
§62. Забруднення довкілля та його охорона
ДОДАТКИ
Матеріал для довідок 
Покажчик термінів і понять 

31-12-2014, 08:00 1 355