Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія Савчин 9 клас 2022

Хімія Савчин 9 клас 2022

23.07.2022 - 12:05 319 0
Хімія Савчин 9 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук

§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук

§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні й істинні розчини

§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

§ 6. Розчин та його компоненти.

Розчинення як фізико-хімічний процес

§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

§ 10.Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Лабораторний дослід 1

§ 11.Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рн розчину

Лабораторні досліди 2, 3

§ 12.Реакції обміну між електролітами в розчинах, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Лабораторний дослід 4

Лабораторний дослід 5

Лабораторний дослід 6

Практична робота 1

§ 13. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

§ 14. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування

Лабораторний дослід 7

Лабораторний дослід 8

Лабораторний дослід 9

Практична робота 2

Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Розчини»

Тема 2. Хімічні реакції

§ 15. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій

§ 16. Ступінь окиснення

§ 17. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення, окисники й відновники

§ 18. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

§ 19. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Лабораторний дослід 10

§ 20. Оборотні й необоротні реакції

Практична робота 3

Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічні реакції»

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 21. Особливості органічних сполук. Елементи-органогени

Вуглеводні

§ 22. Метан як представник насичених вуглеводнів

§ 23. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану

§ 24. Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів

§ 25. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях

§ 26. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

§ 27. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів

Узагальнення знань із підтеми «Вуглеводні»

Оксигеновмісні органічні речовини

§ 28. Поняття про спирти. Метанол, етанол і гліцерол

Лабораторний дослід 11

§ 29. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування

Практична робота 4

§ 30. Вищі карбонові кислоти

§ 31. Жири, їх біологічна роль

Узагальнення знань із підтеми «Спирти, кислоти, вищі карбонові кислоти, жири»

Вуглеводи

§ 32.Вуглеводи: глюкоза, сахароза

Лабораторний дослід 12

§ 33.Вуглеводи: крохмаль, целюлоза

Лабораторний дослід 13

Лабораторний дослід 14

Нітрогеновмісні органічні речовини

§ 34.Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери

Практична робота 5

§ 35.Природні й синтетичні органічні сполуки

Узагальнення знань із підтеми «Вуглеводи»

Узагальнення знань із теми «Нітрогеновмісні органічні речовини»

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

§ 36. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

§ 37.Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

§ 38. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки

Відповіді до розрахункових задач

Додатки

Додаток 1. Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді

Додаток 2. Відносні молекулярні маси неорганічних речовин

Додаток 3. Відносні молекулярні маси органічних речовин

Додаток 4. Термінологічний словник

Додаток 5. Предметний покажчик

Додаток 6. Іменний покажчик

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія Савчин 9 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?