Фізика 9 клас з поглибленим вивченням фізики Гельфгат Нова програма

Фізика 9 клас з поглибленим вивченням фізики Гельфгат Нова програма

Название учебника: Фізика 9 клас з поглибленим вивченням фізики Гельфгат
 
Автор: Гельфгат І.М.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. Електромагнітні явища
§ 1. Магнітні явища. Магнітне поле. Магнітна дія струму
§ 2. Лінії магнітного поля. Магнітна індукція
§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин. Електромагніти
Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту
§ 4. Сила Лоренца та сила Ампера
§ 5. Явище електромагнітної індукції
Підбиваємо підсумки розділу 1
Завдання для самоперевірки до розділу 1
Енциклопедична сторінка
Розділ 2. Світлові явища
§ 6. Джерела й приймачі світла. Поширення світла
§ 7. Відбивання світла. Плоске дзеркало. Сферичні дзеркала
Лабораторна робота № 2. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
§ 8. Заломлення світла. Дисперсія світла. Кольори
Лабораторна робота № 3. Дослідження заломлення світла
§ 9. Лінзи. Формула тонкої лінзи
Лабораторна робота № 4. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи
§ 10. Око та оптичні прилади
§ 11. Сила світла й освітленість
Підбиваємо підсумки розділу 2
Завдання для самоперевірки до розділу 2
Енциклопедична сторінка
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі
§ 12. Механічні хвилі. Звук
§ 13. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі
§ 14. Шкала електромагнітних хвиль
Підбиваємо підсумки розділу 3
Завдання для самоперевірки до розділу 3
Енциклопедична сторінка
Розділ 4. Фізика атома і атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики
§ 15. Сучасна модель атома
§ 16. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§ 17. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання
§ 18. Ядерні реакції та атомна енергетика
Підбиваємо підсумки розділу 4
Завдання для самоперевірки до розділу 4
Енциклопедична сторінка
Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці
§ 19. Рівноприскорений рух
§ 20. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
§ 21. Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіл під дією сили тяжіння
Лабораторна робота № 5. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
§ 22. Рух тіла під дією кількох сил
§ 23. Пружинний і математичний маятники
§ 24. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух
§ 25. Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах
§ 26. Межі застосування класичної механіки
Підбиваємо підсумки розділу 5
Завдання для самоперевірки до розділу 5
Енциклопедична сторінка
Матеріали до узагальнювальних занять
§ 27. Фізика та екологія
§ 28. Еволюція фізичної картини світу
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
Алфавітний покажчик

10-05-2017, 12:02 3 325