Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Природничі науки Рудич 5 клас 2022

Природничі науки Рудич 5 клас 2022

08.07.2022 - 10:53 578 0
Природничі науки Рудич 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Розділ 1. ДОСЛІДЖУЄМО СВІТ НАУКИ

§ 1. Сонячна система

§ 2. Земля як система

§ 3. Явища й об’єкти природи

§ 4. Біорізноманіття

§ 5. Людина як система

§ 6. Методи наукових досліджень (астрономічні, біологічні, фізичні, хімічні, географічні)

§ 7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів і явищ природи

§ 8. Класифікації

§ 9. Моделювання

§ 10.Інфографіка. Карти

§ 11.Фізична величина

§ 12.Вимірювання

§ 13.Прикладне значення природничих наук

Розділ 2. ДОСЛІДЖУЄМО СВІТ НАВКОЛО СЕБЕ

§ 14.Атоми. Молекули. Речовини. Різноманітність речовин

§ 15.Поширеність атомів різних видів у природі

§ 16.Матеріальні та віртуальні моделі структурних частинок речовини

§ 17.Розчини. Суспензії

§ 18.Чисті речовини та суміші. Розділення сумішей

§ 19.Очищення води

§ 20.Рух і спокій. Відносність руху

§ 21.Швидкість руху. Види рухів. Рекорди швидкості в природі та техніці

§ 22.Взаємодія. Сила. Графічне зображення сили

§ 23.Явище інерції. Інертність

§ 24.Маса. Сила тяжіння

§ 25.Припливи та відпливи

§ 26.Деформації. Пружність. Пластичність. Крихкість

§ 27.Сила пружності

§ 28.Вага. Невагомість

§ 29.Тертя. Види тертя. Сила тертя

§ 30.Опір середовища

§ 31.Рух у природі та техніці. Реактивний рух

§ 32.Періодичність. Циклічність

§ 33.Рухи організмів

§ 34.Пристосування організмів до гравітації

§ 35.Значення рухової активності для здоров’я людини

§ 36.Механічна енергія. Робота

§ 37.Прості механізми

§ 38.Рух і взаємодія частинок речовини. Агрегатні стани речовин

§ 39.Дифузія. Дифузія в організмах

§ 40.Густина

§ 41.Температура. Тепло

§ 42. Теплові властивості речовин. Види теплопередачі

§ 43.Теплокровні й холоднокровні тварини. Терморегуляція організму людини

§ 44.Опіки. Обмороження

§ 45. Горіння, умови його виникнення і припинення. Виділення тепла і світла під час горіння речовин

§ 46.Джерела теплової енергії

§ 47.Паливні ресурси Землі. Роль організмів у формуванні паливних ресурсів

§ 48. Нагрівання. Розширення / стиснення і збереження маси під час процесів нагрівання й охолодження

§ 49.Зміни агрегатних станів речовин

§ 50. Джерела світла. Сонце. Сонячна енергія. Розподіл світла й тепла на земній поверхні

§ 51.Освітленість. Люкс

§ 52.Прямолінійне поширення світла. Тінь. Сонячне та місячне затемнення

§ 53.Відбиття світла. Дзеркала

§ 54.Заломлення світлових променів

§ 55.Оптичні прилади. Око – живий оптичний прилад

§ 56.Взаємодія світла з речовиною. Кольори

§ 57.Звук – джерело інформації і засіб спілкування. Вухо – орган сприйняття звуку

§ 58.Гучність звуку. Луна. Поширення звуку в різних середовищах

§ 59.Шум і його вплив на організм

§ 60.Ультразвук. Інфразвук

§ 61.Органи чуття та їхнє значення в житті людини і тварин

§ 62.Порушення зору і слуху та їхня профілактика

§ 63.Роль науки в розширенні меж сприймання і розуміння навколишнього світу

§ 64.Взаємодія електрично заряджених тіл. Електричне поле

§ 65.Провідники й діелектрики

§ 66.Електричний струм. Джерела струму

§ 67. Величини, що характеризують рух струму в колі: сила струму, електрична напруга й опір, їхній взаємозв’язок

§ 68. Дії струму (теплова, світлова, магнітна)

§ 69.Магніти. Магнітна взаємодія

§ 70. Магнітні явища у природі й житті людини. Магнітне поле Землі. Біологічна дія магнітного поля, його значення для тварин і людей

§ 71.Електрична енергія та її використання. Електростанції. Енергозбережні технології

§ 72.Електричні явища у природі й житті людини

Розділ 3. ДОСЛІДЖУЄМО ОБМІН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ Й РЕЧОВИН

§ 73.Види і джерела енергії. Перетворення енергії в живій і неживій природі

§ 74.Закон збереження і перетворення енергії

§ 75.Коефіцієнт корисної дії

§ 76.Перетворення речовин, супроводжувані виділенням / поглинанням тепла і світла

§ 77.Поняття про реакції окиснення і горіння

§ 78. Джерела енергії для організмів. Основні складники їжі: білки, жири, вуглеводи. Харчові продукти

§ 79. Будова організму рослини

§ 80.Фотосинтез

§ 81.Значення рослин і тварин у харчуванні людини

§ 82. Збереження і перетворення енергії в організмах рослин і тварин (зокрема й людини)

§ 83.Енергетичні проблеми в Україні і світі та способи їх розв’язування

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Природничі науки Рудич 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?