Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Математика Скворцова 5 клас 2022

Математика Скворцова 5 клас 2022

27.06.2022 - 15:20 598 0
Математика Скворцова 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Розділ 1. УЗАГАЛЬНЮЄМО та СИСТЕМАТИЗУЄМО ВИВЧЕНЕ в ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Систематизуємо знання нумерації чисел у межах мільйона

Систематизуємо знання про арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення

Узагальнюємо прийоми обчислення. Розв’язуємо задачі

Узагальнюємо прийоми обчислення

Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів

Досліджуємо задачі із взаємопов’язаними величинами

Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного

Узагальнюємо способи розв’язування задач, які містять однакову величину

Досліджуємо ділення з остачею

Повторюємо письмові прийоми обчислення

Розв’язуємо задачі на спільну роботу

Систематизуємо знання про математичні вирази

Узагальнюємо способи розв’язування задач на процеси

Узагальнюємо способи розв’язування рівнянь і буквених нерівностей

Розв’язуємо ускладнені рівняння

Досліджуємо одночасний рух двох тіл в одному напрямку

Досліджуємо задачі на спільну роботу і задачі на одночасний рух двох тіл

Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках і в одному напрямку

Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл в одному напрямку

Систематизуємо знання про геометричні фігури

Систематизуємо знання про геометричні величини: периметр многокутника і площу фігури

Систематизуємо знання про дроби

Досліджуємо задачі

Узагальнюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Розділ 2. Вивчаємо числа в межах трильйона

Повторюємо нумерацію чисел у межах мільйона

Позначаємо числа на координатному промені

Ознайомлюємося зі шкалою

Одержуємо числа в межах трильйона

Порівнюємо числа

Округлюємо числа до певного розряду

Будуємо діаграму

Повторюємо вивчене

Повторюємо арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення

Виконуємо арифметичні дії на підставі нумерації чисел

Застосовуємо усні та письмові прийоми додавання і віднімання

Розв’язуємо задачі

Застосовуємо усні прийоми множення і ділення

Ознайомлюємось з основною властивістю частки

Повторюємо ділення з остачею

Застосовуємо письмові прийоми множення і ділення

Виконуємо арифметичні дії з іменованими числами

Вивчаємо формули

Досліджуємо задачі, які містять однакову величину

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Вивчаємо переставний і сполучний закони множення

Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці

Вивчаємо розподільний закон множення відносно додавання/віднімання. Розкриваємо дужки

Досліджуємо задачі на спільну роботу

Виносимо спільний множник за дужки

Розв’язуємо рівняння

Розв’язуємо задачі алгебраїчним методом

Повторюємо вивчене

Ознайомлюємось зі степенем числа

Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках і в одному напрямку

Досліджуємо задачі на рух двох тіл у різних напрямках і в одному напрямку

Розв’язуємо задачі на рух навздогін

Ознайомлюємось із задачами на рух за течією та проти течії річки

Розв’язуємо задачі на рух за течією та проти течії річки

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Розділ 3. ВиВчаємо геометРичні фігуРи

Вивчаємо площину

Будуємо трикутники

Розв’язуємо задачі

Вивчаємо розгорнутий кут

Вимірюємо кути транспортиром

Будуємо кути

Класифікуємо трикутники

Повторюємо вивчене

Досліджуємо прямокутний паралелепіпед; куб; піраміду

Досліджуємо об’єм просторової фігури

Досліджуємо об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Розділ 4. ВиВчаємо зВичайні дРоби

Узагальнюємо знання про дроби

Одержуємо рівні дроби

Визначаємо, який дріб одне число становить від іншого.

Порівнюємо дроби із числом 1

Додаємо і віднімаємо дроби з однаковими знаменниками

Додаємо і віднімаємо дроби

Ознайомлюємось із правильними та неправильними дробами

Виділяємо цілу частину з неправильного дробу

Записуємо мішане число у вигляді неправильного дробу

Додаємо і віднімаємо мішані числа

Порівнюємо мішані числа. Розв’язуємо задачі

Позначаємо дроби на координатному промені

Розв’язуємо задачі

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Розділ 5. ВиВчаємо десяткоВі дРоби

Узагальнюємо знання про десяткову систему числення

Ознайомлюємось із десятковими дробами

Читаємо і записуємо десяткові дроби

Позначаємо десяткові дроби на координатному промені

Порівнюємо десяткові дроби

Повторюємо вивчене

Округлюємо десяткові дроби

Додаємо і віднімаємо десяткові дроби

Розв’язуємо задачі

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Множимо і ділимо десятковий дріб на розрядну одиницю 10, 100, 1000...

Множимо і ділимо десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1; 0,01; 0,001...

Множимо десятковий дріб на натуральне число

Ділимо десятковий дріб на натуральне число

Одержуємо десятковий дріб як частку двох натуральних чисел

Розв’язуємо задачі

Множимо десяткові дроби

Повторюємо вивчене

Ділимо на десятковий дріб

Знаходимо десятковий дріб від числа; знаходимо число за величиною його десяткового дробу

Розв’язуємо задачі на знаходження дробу від числа; задачі на знаходження числа за величиною його дробу

Розв’язуємо задачі

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Розділ 6. ВиВчаємо сеРеднє аРифметичне. ВиВчаємо Відсотки

Вивчаємо середнє арифметичне кількох чисел

Досліджуємо середнє арифметичне кількох чисел

Розв’язуємо задачі на знаходження середнього арифметичного кількох чисел

Розв’язуємо задачі на знаходження середньої величини — середньої довжини та середньої маси

Розв’язуємо задачі на знаходження середньої швидкості

Розв’язуємо задачі на знаходження середньої швидкості та обернені до них задачі

Розв’язуємо задачі на знаходження середньої врожайності

Розв’язуємо задачі на знаходження середньої ціни та обернені до них задачі

Дізнаємося про відсотки

Знаходимо відсоток від числа та число за величиною його відсотка

Досліджуємо задачі на відсотки

Досліджуємо масштаб

Розв’язуємо задачі

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Розділ 7. ПоВтоРюємо ВиВчене

Узагальнюємо і систематизуємо знання про числа

Узагальнюємо і систематизуємо знання про арифметичні дії

Узагальнюємо і систематизуємо усні та письмові прийоми додавання й віднімання

Узагальнюємо і систематизуємо усні та письмові прийоми множення й ділення

Узагальнюємо і систематизуємо алгебраїчний матеріал

Узагальнюємо і систематизуємо знання про середнє арифметичне кількох чисел

Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач, що містять однакову/сталу величину

Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач

Узагальнюємо спосіб розв’язування задач на спільну роботу

Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач на рух

Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач на процеси

Повторюємо розв’язування ускладнених задач на рух

Узагальнюємо знання про відсотки

Розв’язуємо задачі на відсотки

Систематизуємо знання про геометричні фігури та геометричні величини

Систематизуємо знання про геометричні величини

Систематизуємо знання про величини та одиниці їх вимірювання

Узагальнюємо і повторюємо вивчене

Перевіряємо свої досягнення

Словничок

Предметний покажчик

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Математика Скворцова 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Kasey Streeton
Kasey Streeton 12.07.2024 - 12:25
Hi there, My name is Kasey from Monkey Digital, Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35% That's right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?