Разделы
Учебники для школы » 8 класс » Підручники для 8 класу 2021 року видавництва » Польська мова Войцева (8-й рік навчання) 8 клас 2021

Польська мова Войцева (8-й рік навчання) 8 клас 2021

24.05.2021 - 14:11 222 0
Польська мова Войцева (8-й рік навчання) 8 клас 2021
Содержание Читать онлайн Скачать
SPIS TREŚCI
POWTÓRZENIE
TEMAT 1. Powtórzenie. Język jako środek komunikacji, poznania i perswazji
ТEMAT 2. Życie szkolne. Moi szkolni przyjaciele. Moi nauczyciele. Wypowiedź ustna i pisemna. Powtórzenie

NAUKA O JĘZYKU. FONETYKA
TEMAT 3. Stosunki międzyludzkie. Etykieta grzecznościowa. Fonetyka. Samogłoski i spółgłoski. Upodobnienia fonetyczne. Sylaba i akcent wyrazowy

SŁOWNICTWO. FRAZEOLOGIA
TEMAT 4. Pory roku. Przyroda jesienią. Słownictwo. Typologia odmian współczesnej polszczyzny
ТEMAT 5. Biblia i jej znaczenie. Frazeologia. Rodzaje związków frazeologicznych. Źródła frazeologizmów. Aforyzmy

SŁOWOTWÓRSTWO
TEMAT 6. Idziemy do teatru. Słowotwórstwo. Wyrazy złożone: złożenia, zrosty, zestawienia. Skrótowce i ich rodzaje
TEMAT 7. Film – magia ekranu. Wypowiedź ustna i pisemna

MORFOLOGIA
TEMAT 8. Świat wokół nas. Morfologia. Odmienne części mowy. Rzeczownik. Odmiana rzeczowników. Rzeczowniki nieodmienne. Formy nieregularne w odmianie rzeczowników
TEMAT 9. Wartości i normy moralne. Przymiotnik. Podział przymiotników na jakościowe i relacyjne. Odmiana i stopniowanie przymiotników
ТEMAT 10. Ferie zimowe i święta. Czasownik. Formy gramatyczne czasowników. Aspekt czasownika. Koniugacja czasowników. Strona czasownika. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Tryby czasownika. Nieosobowe formy czasownika na -no, -to
TEMAT 11. Polacy, którzy zmienili świat. Zaimek. Rodzaje zaimków i ich odmiana. Liczebnik i jego podział. Użycie i pisownia dat
TEMAT 12. Wiosna – najpiękniejsza pora roku. Nieodmienne części mowy. Przysłówek i jego rodzaje. Stopniowanie przysłówków. Wypowiedź ustna i pisemna
TEMAT 13. Podróże. Zabytki Trójmiasta. Przyimki. Podział przyimków. Spójniki i ich rodzaje. Partykuły i wykrzykniki

SKŁADNIA
TEMAT 14. Analiza dzieł sztuki plastycznej oraz ich znaczenie. Składnia. Związki wyrazów w zdaniu. Rodzaje wypowiedzeń. Podmiot i sposoby jego wyrażania. Orzeczenie i sposoby jego wyrażania. Szyk wyrazów w zdaniu. Wyrazy poza związkami zdania

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
TEMAT 15. Muzyka i taniec w życiu człowieka. Ortografia. Pisownia -ji, -ii, -i w zakończeniach rzeczowników. Użycie lub brak
łącznika w złożeniach i zestawieniach. Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych. Pisownia cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście
ТEMAT 16. Polscy pisarze dla młodzieży. Witajcie, wakacje! Oddzielanie przecinkiem współrzędnych członów zespołów składniowych. Przecinek w zdaniu złożonym. Użycie pauzy. Powtórzenie
WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH W PODRĘCZNIKU
На этой странице вы можете бесплатно скачать Польська мова Войцева (8-й рік навчання) 8 клас 2021.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 21.06.2022 - 03:09
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж