Польська мова (8-й рік навчання) 8 клас Войцева

Польська мова (8-й рік навчання) 8 клас Войцева

Название учебника: Польська мова (8-й рік навчання) 8 клас Войцева
 
Автор: Войцева О., Бучацька Т.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2016
 
Язык: польский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Powtórzenie
TEMAT 1. Powtórzenie. Język jako środek komunikacji, poznania i perswazji4
ТEMAT 2. Życie szkolne. Moi szkolni przyjaciele. Moi nauczyciele. Wypowiedź ustna i pisemna. Powtórzenie13
Nauka o języku. Fonetyka
TEMAT 3. Stosunki międzyludzkie. Etykieta grzecznościowa. Fonetyka. samogłoski i spółgłoski. Upodobnienia fonetyczne. Sylaba i akcent wyrazowy26
SŁOWNICTWO. FRAZEOLOGIA
TEMAT 4. Pory roku. Przyroda jesienią. Słownictwo. Typologia odmian współczesnej polszczyzny40
ТEMAT 5. Biblia i jej znaczenie. Frazeologia. Rodzaje związków frazeologicznych. Źródła frazeologizmów. Aforyzmy53
SŁOWOTWÓRSTWO
TEMAT 6. Idziemy do teatru. Słowotwórstwo. Wyrazy złożone: złożenia, zrosty, zestawienia. Skrótowce i ich rodzaje66
TEMAT 7. Film – magia ekranu. Wypowiedź ustna i pisemna88
Morfologia
TEMAT 8. Świat wokół nas. Morfologia. Odmienne części mowy. Rzeczownik. Odmiana rzeczowników. Rzeczowniki nieodmienne. Formy nieregularne w odmianie rzeczowników100
TEMAT 9. Wartości i normy moralne. Przymiotnik. Podział przymiotników na jakościowe i relacyjne. Odmiana i stopniowanie przymiotników114
ТEMAT 10. Ferie zimowe i święta. Czasownik. Formy gramatyczne czasowników. Aspekt czasownika. Koniugacja czasowników. Strona czasownika. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Tryby czasownika. Nieosobowe formy czasownika na -no, -to131
TEMAT 11. Polacy, którzy zmienili świat. Zaimek. Rodzaje zaimków i ich odmiana. Liczebnik i jego podział. Użycie i pisownia dat148
TEMAT 12. Wiosna – najpiękniejsza pora roku. Nieodmienne części mowy. Przysłówek i jego rodzaje. Stopniowanie przysłówków. Wypowiedź ustna i pisemna168
TEMAT 13. Podróże. Zabytki Trójmiasta. Przyimki. Podział przyimków. Spójniki i ich rodzaje. Partykuły i wykrzykniki179
Składnia
TEMAT 14. Analiza dzieł sztuki plastycznej oraz ich znaczenie. Składnia. Związki wyrazów w zdaniu. Rodzaje wypowiedzeń. Podmiot i sposoby jego wyrażania. Orzeczenie i sposoby jego wyrażania. Szyk wyrazów w zdaniu. Wyrazy poza związkami zdania196
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
TEMAT 15. Muzyka i taniec w życiu człowieka. Ortografia. Pisownia -ji, -ii, -i w zakończeniach rzeczowników. Użycie lub brak łącznika w złożeniach i zestawieniach. Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych. Pisownia cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście210
ТEMAT 16. Polscy pisarze dla młodzieży. Witajcie, wakacje! Oddzielanie przecinkiem współrzędnych członów zespołów składniowych. Przecinek w zdaniu złożonym. Użycie pauzy. Powtórzenie225
WYKAZ ŹRÓDE Ł WYKORZYSTANYCH W PODRĘCZNIKU245

1-07-2017, 17:51 1 194