Разделы
Учебники для школы » 8 класс » Підручники для 8 класу 2021 року видавництва » Фізика Засєкіна 8 клас 2021 Поглиблене вивченння

Фізика Засєкіна 8 клас 2021 Поглиблене вивченння

21.05.2021 - 12:49 298 0
Фізика Засєкіна 8 клас 2021 Поглиблене вивченння
Содержание Читать онлайн Скачать
РОЗДІЛ 1. Теплові явища. Теплові машини та механізми
§ 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
§ 2. Теплові явища. Тепловий рух
§ 3. Тепловий стан тіла. Температура
§ 4. Вимірювання температури. Температурні шкали
Лабораторна робота No 1. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів
§ 5. Агрегатні стани речовини
§ 6. Залежність розмірів тіл від температури
§ 7. Внутрішня енергія
§ 8. Теплопровідність
§ 9. Конвекція
§ 10. Теплове випромінювання
§ 11. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла
§ 12. Тепловий баланс
Лабораторна робота No 2. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
Лабораторна робота No 3. Визначення питомої теплоємності речовини
Перевірте себе
§ 13. Кристалічні та аморфні тіла
§ 14. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/тверднення тіл
Лабораторна робота No 4. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
§ 15. Випаровування і конденсація
§ 16. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації
§ 17. Розв’язання основних типів задач із розділу «Теплові явища»
Перевірте себе
§ 18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива
Лабораторна робота No 5. Визначення коефіцієнта корисної дії нагрівника
§ 19. Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах
§ 20. Теплові машини
§ 21. Теплові двигуни
§ 22. Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові насоси
Перевірте себе
§ 23. Фізика атмосфери
§ 24. Рідкі кристали
§ 25. Полімери
§ 26. Наноматеріали
Підсумки до розділу «Теплові явища. Теплові машини та механізми»
Проявляємо компетентність
Виконуємо навчальні проєкти
РОЗДІЛ 2. Електричні явища. Електричний струм
§ 27. Взаємодія заряджених тіл
§ 28. Електрон. Електричні властивості речовини
§ 29. Електричне поле
§ 30. Провідники та діелектрики в електричному полі
§ 31. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду
Лабораторна робота No 6. Дослідження взаємодії заряджених тіл
§ 32. Подільність електричного заряду
§ 33. Закон Кулона
Перевірте себе
§ 34. Електричний струм. Джерела електричного струму
§ 35. Дії електричного струму
§ 36. Електричне коло
§ 37. Сила струму
§ 38. Електрична напруга
Лабораторна робота No 7. Вимірювання сили струму й електричної напруги
§ 39. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола
Лабораторна робота No 8. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра
§ 40. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір
§ 41. Послідовне з’єднання провідників
Лабораторна робота No 9. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників
§ 42. Паралельне з’єднання провідників
Лабораторна робота No10. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
§ 43. Методи розрахунку розгалужених кіл
Перевірте себе
§ 44. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір
§ 45. Робота і потужність електричного струму
§ 46. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади
§ 47. Електричний струм у металах
§ 48. Залежність опору металевих провідників від температури
§ 49. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея
§ 50. Електричний струм у газах
§ 51. Електричний струм у напівпровідниках
§ 52. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці
Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями
Перевірте себе
Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм»
Виконуємо навчальні проєкти
Фізичний практикум
Відповіді до вправ
Предметний покажчик
На этой странице вы можете бесплатно скачать Фізика Засєкіна 8 клас 2021 Поглиблене вивченння.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 21.06.2022 - 03:09
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж