Фізика 8 клас Поглиблене вивченння Засєкіна Нова програма

Фізика 8 клас Поглиблене вивченння Засєкіна Нова програма
Название учебника: Фізика 8 клас Поглиблене вивченння
 
Автор: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 285
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як користуватися підручником 3

РОЗДІЛ 1. Теплові явища. Теплові машини та механізми

6
§ 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії 7
§ 2. Теплові явища. Тепловий рух 13
§ 3. Тепловий стан тіла. Температура 15
§ 4. Вимірювання температури. Температурні шкали 18
Лабораторна робота № 1. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів 22
§ 5. Агрегатні стани речовини 23
§ 6. Залежність розмірів тіл від температури 28
§ 7. Внутрішня енергія 34
§ 8. Теплопровідність 38
§ 9. Конвекція 40
§ 10. Теплове випромінювання 43
§ 11. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла 46
§ 12. Тепловий баланс 50
Лабораторна робота № 2. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури 55
Лабораторна робота № 3. Визначення питомої теплоємності речовини 56
Перевірте себе 57
§ 13. Кристалічні та аморфні тіла 59
§ 14. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл 64
Лабораторна робота № 4. Визначення питомої теплоти плавлення льоду 68
§ 15. Випаровування і конденсація 69
§ 16. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації 73
§ 17. Розв’язання основних типів задач із розділу «Теплові явища» 77
Перевірте себе 81
§ 18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива 83
Лабораторна робота № 5. Визначення коефіцієнта корисної дії нагрівника 88
§ 19. Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах 89
§ 20. Теплові машини 93
§ 21. Теплові двигуни 97
§ 22. Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові насоси 101
Перевірте себе 105
§ 23. Фізика атмосфери 107
§ 24. Рідкі кристали 112
§ 25. Полімери 114
§ 26. Наноматеріали 117
Підсумки до розділу «Теплові явища. Теплові машини і механізми» 120
Проявляємо компетентність 126
Виконуємо навчальні проекти 127

РОЗДІЛ 2. Електричні явища. Електричний струм

128
§ 27. Взаємодія заряджених тіл 129
§ 28. Електрон. Електричні властивості речовини 133
§ 29. Електричне поле 136
§ 30. Провідники та діелектрики в електричному полі 142
§ 31. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду 147
Лабораторна робота № 6. Дослідження взаємодії заряджених тіл 151
§ 32. Подільність електричного заряду 152
§ 33. Закон Кулона 156
Перевірте себе 160
§ 34. Електричний струм. Джерела електричного струму 162
§ 35. Дії електричного струму 169
§ 36. Електричне коло 172
§ 37. Сила струму 175
§ 38. Електрична напруга 178
Лабораторна робота № 7. Вимірювання сили струму та електричної напруги 182
§ 39. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола 183
Лабораторна робота № 8. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра 187
§ 40. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір 189
§ 41. Послідовне з’єднання провідників 193
Лабораторна робота № 9. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників 199
§ 42. Паралельне з’єднання провідників 200
Лабораторна робота №10. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників 206
§ 43. Методи розрахунку розгалужених кіл 207
Перевірте себе 211
§ 44. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір 213
§ 45. Робота і потужність електричного струму 215
§ 46. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади 221
§ 47. Електричний струм у металах 227
§ 48. Залежність опору металевих провідників від температури 230
§ 49. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея 234
§ 50. Електричний струм у газах 240
§ 51. Електричний струм у напівпровідниках 245
§ 52. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці 248
Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями 250
Перевірте себе 252
Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм» 254

Виконуємо навчальні проекти

260
Фізичний практикум 261
Відповіді до вправ 270
Предметний покажчик 272

3-02-2017, 05:49 944