Фізика 8 клас Поглиблене вивченння Засєкіна Нова програма

Фізика 8 клас Поглиблене вивченння Засєкіна Нова програма
Название учебника: Фізика 8 клас Поглиблене вивченння
 
Автор: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 285
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як користуватися підручником3

РОЗДІЛ 1. Теплові явища. Теплові машини та механізми

6
§ 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії7
§ 2. Теплові явища. Тепловий рух13
§ 3. Тепловий стан тіла. Температура15
§ 4. Вимірювання температури. Температурні шкали18
Лабораторна робота № 1. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів22
§ 5. Агрегатні стани речовини23
§ 6. Залежність розмірів тіл від температури28
§ 7. Внутрішня енергія34
§ 8. Теплопровідність38
§ 9. Конвекція40
§ 10. Теплове випромінювання43
§ 11. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла46
§ 12. Тепловий баланс50
Лабораторна робота № 2. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури55
Лабораторна робота № 3. Визначення питомої теплоємності речовини56
Перевірте себе57
§ 13. Кристалічні та аморфні тіла59
§ 14. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл64
Лабораторна робота № 4. Визначення питомої теплоти плавлення льоду68
§ 15. Випаровування і конденсація69
§ 16. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації73
§ 17. Розв’язання основних типів задач із розділу «Теплові явища»77
Перевірте себе81
§ 18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива83
Лабораторна робота № 5. Визначення коефіцієнта корисної дії нагрівника88
§ 19. Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах89
§ 20. Теплові машини93
§ 21. Теплові двигуни97
§ 22. Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові насоси101
Перевірте себе105
§ 23. Фізика атмосфери107
§ 24. Рідкі кристали112
§ 25. Полімери114
§ 26. Наноматеріали117
Підсумки до розділу «Теплові явища. Теплові машини і механізми»120
Проявляємо компетентність126
Виконуємо навчальні проекти127

РОЗДІЛ 2. Електричні явища. Електричний струм

128
§ 27. Взаємодія заряджених тіл129
§ 28. Електрон. Електричні властивості речовини133
§ 29. Електричне поле136
§ 30. Провідники та діелектрики в електричному полі142
§ 31. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду147
Лабораторна робота № 6. Дослідження взаємодії заряджених тіл151
§ 32. Подільність електричного заряду152
§ 33. Закон Кулона156
Перевірте себе160
§ 34. Електричний струм. Джерела електричного струму162
§ 35. Дії електричного струму169
§ 36. Електричне коло172
§ 37. Сила струму175
§ 38. Електрична напруга178
Лабораторна робота № 7. Вимірювання сили струму та електричної напруги182
§ 39. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола183
Лабораторна робота № 8. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра187
§ 40. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір189
§ 41. Послідовне з’єднання провідників193
Лабораторна робота № 9. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників199
§ 42. Паралельне з’єднання провідників200
Лабораторна робота №10. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників206
§ 43. Методи розрахунку розгалужених кіл207
Перевірте себе211
§ 44. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір213
§ 45. Робота і потужність електричного струму215
§ 46. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади221
§ 47. Електричний струм у металах227
§ 48. Залежність опору металевих провідників від температури230
§ 49. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея234
§ 50. Електричний струм у газах240
§ 51. Електричний струм у напівпровідниках245
§ 52. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці248
Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями250
Перевірте себе252
Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм»254

Виконуємо навчальні проекти

260
Фізичний практикум261
Відповіді до вправ270
Предметний покажчик272

3-02-2017, 05:49 1 357