Геометрія Мерзляк 9 клас з навчанням польською мовою

Геометрія Мерзляк 9 клас з навчанням польською мовою

Название учебника: Геометрія Мерзляк 9 клас з навчанням польською мовою
 
Автор: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Rozwiązywanie trójkątów
1. Sinus, kosinus i tangens kąta od 0° do 180°
2. Twierdzenie kosinusów
3. Twierdzenie sinusów
4. Rozwiązywanie trójkątów
• Trygonometria - nauka o mierzeniu trójkątów
5. Wzory na obliczenie pola trójkątów
• Zewnętrzno wpisany okrąg w trójkąt
Zadania testowe Nq 1 "Sprawdź siebie”
Główne w paragrafie 1
§ 2. Wielokąty foremne
6. Wielokąty foremne oraz ich własności
• O konstrukcji 7/,-kątnych wielokątów foremnych
7. Długość okręgu. Pole koła
Zadania testowe Nq2 "Sprawdź siebie”
Główne w paragrafie 2
§ 3. Współrzędne kartezjańskie na płaszczyźnie
8. Odległość między dwoma punktami według danymi współrzędnymi. Współrzędne środka odcinka
9. Równanie figury. Równanie okręgu
10. Równanie prostej
11. Współczynnik kątowy prostej
• Metoda współrzędnych
• Jakim sposobem zbudowano most między geometrią i algebrą
Zadania testowe Nq 3 "Sprawdź siebie'’
Główne w paragrafie 3
§4. Wektory
12. Pojęcie wektora
13. Współrzędne wektora
14. Dodawanie i odejmowanie wektorów
15. Mnożenie wektora przez liczbę
• Zastosowanie wektorów
16. Skalarny iloczyn wektorów
Zadania testowe Nq 4 "Sprawdź siebie”
Główne w paragrafie 4
§ 5. Geometryczne przekształcenia
17. Ruch (przesunięcie) figury. Równoległe przesunięcie
18. Osiowa symetria
• Pierwsza ogólnoukraińska olimpiada młodych matematyków
19. Symetria środkowa. Obrót
20. Podobieństwo figur
• Zastosowanie przekształceń przy rozwiązywaniu zadań
Zadania testowe Nq 5 "Sprawdź siebie”
Główne w paragrafie 5
21. Ćwiczenia do powtórzenia kursu geometrii 9. klasy
Przyjaźnimy się z komputerem
Odpowiedzi i wskazówki do ćwiczeń
Odpowiedzi do ćwiczeń zadania testowe "Sprawdź siebie”
Skorowidz

1-09-2019, 12:00 480