Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 клас Угорська мова » Фізика Бар’яхтар 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Фізика Бар’яхтар 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

20.08.2019 - 17:09 759 0
Фізика Бар’яхтар 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
1. fejezet. Elektrodinamika
1. rész. Elektromos áram
1. §. Elektromos áram
2. §. Vezetők soros és párhuzamos kapcsolása. Söntök és pótellenállások
3. §. Az elektromos áram munkája és teljesítménye. Joul–Lenz törvénye
4. §. Elektromotoros erő. Ohm törvénye a teljes áramkörre
5. §. Elektromos áram a fémekben
6. §. Elektromos áram az elektrolitokban. Elektrolízis
7. §. Elektromos áram a gázokban
8. §. Elektromos áram a vákuumban. Vákuumos készülékek
9. §. Elektromos áram a félvezetőkben
1. számú kísérleti feladat
2. számú kísérleti feladat
3. számú kísérleti feladat
Az Elektrodinamika című I. fejezet összegezése. 1. rész. Elektromos áram
Önellenőrzésre szolgáló feladatok az Elektrodinamika című I. fejezethez.
1. rész. Elektromos áram
2. rész. Elektromágnesesség
10. §. Mágneses tér.
11. §. Ampère-féle erő
12. §. Lorentz-féle erő
13. §. Faraday kísérletei. Az elektromágneses indukció törvénye
14. §. Önindukció. Induktivitás. A mágneses tér energiája
15. §. Az anyagok mágneses tulajdonságai. Dia-, para- és ferromágnesek
16. §. Elektromágneses tér
Az Elektrodinamika című I. fejezet összegezése. 2. rész. Elektromágnesesség
Önellenőrzésre szolgáló feladatok az Elektrodinamika című I. fejezethez.
2. rész. Elektromágnesesség
2. fejezet. Elektromágneses rezgések és hullámok
17. §. Rezgések. A rezgések fajtái. A rezgéseket jellemző fizikai mennyiségek
18. §. Szabad elektromágneses rezgések ideális rezgőkörben. Thomson képlete
19. §. Váltakozó áram. Váltakozó áramú generátorok
20. §. Aktív, kapacitív és induktív ellenállások a váltakozó áram körében
21. §. Váltakozó áram továbbítása és energiájának felhasználása. Transzformátor
22. §. Elektromágneses hullámok. Az elektromágneses hullámok tulajdonságai. Hertz kísérlete
23. §. A rádiótelefonos kapcsolat alapelvei. Rádió és televízió műsorszórás
4. számú kísérleti feladat
Az Elektromágneses rezgések és hullámok című II. fejezet összegezése
Önellenőrzésre szolgáló feladatok az Elektromágneses rezgések és hullámok című
II. fejezethez
Enciklopédikus oldal
III. fejezet. Optika
24. §. A fény természetéről szóló nézetek fejlődése
25. §. Fényvisszaverődés. A fényvisszaverődés törvényei
26. §. Fénytörés. A fénytörés törvényei. Teljes fényvisszaverődés
27. §. Lencsék. A lencsék képalkotása. A vékony lencse képlete
28. §. Optikai rendszerek. Látószög
29. §. Fénydiszperzió. Spektroszkóp
30. §. Fényinterferencia
31. §. Fényelhajlás (diffrakció)
32. §. Fénypolarizáció. Polaroidok
33. §. Planck képlete. Fotonok (fénykvantumok)
34. §. Fotoeffektus. A fotoeffektus törvényei
35. §. Az elektromágneses hullámok spektruma. Elektromágneses hullámok a természetben és a technikában
5. számú kísérleti feladat
6. számú kísérleti feladat
7. számú kísérleti feladat
Az Optika című III. fejezet összegezése
Önellenőrzésre szolgáló feladatok az Optika című III. fejezethez
IV. fejezet. Atom- és magfizika
36. §. Rutherford kísérletei. Bohr posztulátumai. Az atom energiaszintjei
37. §. A spektrumok (színképek) típusai. A színképelemzés alapjai
38. §. Kvantumgenerátorok (lézerek)
39. §. Az atommag proton-neutron modellje. Nukleáris erők (magerők). Kötési energia
40. §. Radioaktivitás. A radioaktív hasadás alaptörvénye
41. §. Radionuklidok előállítása és alkalmazása. Az ionizáló sugárzás érzékelésének módszerei
42. §. Az uránmag hasadásának láncreakciója. Termonukleáris reakciók
43. §. Elemi részecskék
8. számú kísérleti feladat
9. számú kísérleti feladat
Az Atom- és magfizika című IV. fejezet összegezése
Önellenőrzésre szolgáló feladatok az Atom- és magfizika című IV. fejezethez
Projektek, kísérletek, referátumok és beszámolók ajánlott témái
1. függelék
2. függelék
Gyakorlatok és önellenőrzésre szolgáló feladatok megoldásai
Fizikai kifejezések szótára
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика Бар’яхтар 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?