Польська мова Войцева 11 клас Нова програма

Польська мова Войцева 11 клас Нова програма

Название учебника: Польська мова Войцева 11 клас Нова програма
 
Автор: Войцева О. А., Бучацька Т. Г.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2019
 
Язык: польский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
POWTÓRZENIE. TEORIA JĘZYKA
TEMAT 1. Powtórzenie. W labiryncie języka. Pojęcie komunikacji. Kształcenie języka w mówieniu i pisaniu. Życiorys i podanie

PODSTAWY RETORYKI
TEMAT 2. Uczeń we współczesnej szkole. Retoryka – sztuka pięknej wymowy
TEMAT 3. Człowiek i jego wartości. Przygotowanie przemówienia. Cechy dobrego oratora

FONETYKA
TEMAT 4. W kole rodzinnym. Poprawna wymowa samogłosek, spółgłosek, grup spółgłoskowych. Akcent wyrazowy i zdaniowy. Kształcenie języka w mówieniu i pisaniu

FLEKSJA IMIENNA
TEMAT 5. Czas wolny i sposoby jego spędzania. Rzeczownik. Deklinacja rzeczownika. Osobliwości w odmianie rzeczowników
TEMAT 6. Dom rodzinny. Zaimek. Typy i odmiana zaimków. Liczebnik. Odmiana liczebników zbiorowych

FLEKSJA CZASOWNIKA
TEMAT 7. Mój zawód – moja przyszłość. Czasownik. Koniugacja czasownika

SŁOWOTWÓRSTWO
TEMAT 8. Środki masowego przekazu. Budowa słowotwórcza przysłówków
TEMAT 9. Przyroda jest naszym skarbem. Składnia. Budowa wypowiedzenia. Grupa podmiotu i grupa orzeczenia. Zdania pojedyncze i złożone
 
ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA
TEMAT 10. Ciekawe tradycje i obyczaje ludowe w Polsce. Pisownia zrostów i zestawień. Pisownia nazw miejscowości. Pisownia nazwisk złożonych oraz obcych nazw własnych. Przecinek w wypowiedzeniu prostym i złożonym

STYLISTYKA
TEMAT 11. Podróże bliskie i dalekie. Stylistyka. Styl. Odmiany stylistyczne polszczyzny
TEMAT 12. Proza i poezja dla młodzieży. Środki stylistyczne i ich funkcje. Kultura języka i kultura słowa. Kształcenie języka w mówieniu i pisaniu. Powtórzenie

Słowniczek terminów
Klucze odpowiedzi
Wykaz źródeł wykorzystanych w podręczniku

5-08-2019, 15:39 424