Історія України для 9 класу з навчанням угорською мовою

Історія України для 9 класу з навчанням угорською мовою

Название учебника: Історія України для 9 класу з навчанням угорською мовою
 
Автор: Гісем О.В., Мартинюк О.О.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
1.§. Bevezetés Ukrajna történetébe a XVIII. század végétől a XX. század elejéig
І. fejezet. Az ukrán földek az Orosz Birodalom keretei között a XVIII. század végén – a XIX. század első felében
2.§. Dnyepermenti Ukrajna az Orosz Birodalom kötelékében
3.§. Dnyepermenti Ukrajna a korszak nemzetközi kapcsolatainak rendszerében
4.§. Dnyepermenti Ukrajna társadalmi-gazdasági fejlődése
5.§. Az ukrán nemzeti újjászületés kezdete
6.§. Orosz és lengyel felszabadító mozgalmak. Szociális harc

Gyakorlati foglalkozás. A Cirill-Metód Társaság (testvériség) programnyilatkozatai. Tarasz Sevcsenko és az ukrán nemzeti mozgalom

Összegző kérdések az I. fejezethez
II. fejezet. A nyugat-ukrán földek az Osztrák Birodalom keretei között a XVIII. század végén és a XIX. század első felében
7.§ A nyugat-ukrán földek az Osztrák Birodalom kötelékében
8.§. Az ukrán nemzeti újjászületés kezdete
9.§. Az 1848–1849-es európai forradalom eseményeinek kibontakozása a nyugat-ukrán földeken
Gyakorlati foglalkozás. A Dnyeszteri sellő és a Galíciai-ruszin Matica
Összegző kérdések a II. fejezethez
III. fejezet. Az ukrán kultúra a XVIII. század végén és a XIX. század első felében
10.§. Ukrajna kultúrája. Az oktatás, tudomány és az irodalom fejlődése
11.§. Ukrajna kultúrája. A színház, zene, képzőművészet és építészet fejlődése
Gyakorlati foglalkozás. Mindennapi élet
Szülőföldünk a XVIII. század végén és a XIX. század első felében
Összegző kérdések a III. fejezethez
IV. fejezet. Az ukrán földek az orosz birodalom keretei között a XIX. század második felében
12.§. Dnyepermenti Ukrajna a korabeli nemzetközi kapcsolatok rendszerében
13.§. A jobbágyrendszer megszüntetése és a XIX. század 60–70-es éveinek reformjai
14.§. Az ipar és a mezőgazdaság modernizációjának sajátosságai
15.§. Mindennapi élet a városokban és vidéken a reformok után
16.§. Ukrán nemzeti mozgalom a XIX. század 50-es éveinek végén és a 60-as években
17.§. Ukrán nemzeti mozgalom az 1860-as évek végén és az 1890-es években
18.§. A krími tatárok nemzeti újjászületése. Szociáldemokrata és önkormányzati mozgalmak
Gyakorlati foglalkozás. A nemzeti újjászületés kulturológiai-irodalmi (népművelő) szakasza az Orosz Birodalom fennhatósága alatt lévő ukrán földeken. Társadalmi kihívások

Összegző kérdések a IV. fejezethez V. fejezet. A nyugat-ukrán földek az Osztrák-Magyar Monarchia kötelékében a XIX. század második felében
19–20.§. A nyugat-ukrán földek társadalmi-gazdasági fejlődése a XIX. század második felében
21.§. Társadalmi-politikai élet a nyugat-ukrán földeken a XIX. század 60–80-as éveiben
22.§. Radikális mozgalom Galíciában. A társadalmi-politikai élet sajátosságai Bukovinában és Kárpátalján a XIX. század második felében
Gyakorlati foglalkozás. A nemzeti újjászületés kulturológiai-irodalmi (népművelő) és politikai szakaszának a jellemzése a nyugat-ukrán földeken
Szülőföldünk a XIX. század második felében
Összegző kérdések az V. fejezethez
VI. fejezet. Az ukrán földek az Orosz Birodalom keretei között a XX. század elején
23.§. Az ukrán földek társadalmi-gazdasági fejlődése
24.§. Társadalmi-politikai élet Dnyepermenti Ukrajnában
25.§. Az 1905-1907-es forradalom eseményei az ukrán földeken
26.§. Dnyepermenti Ukrajna 1907–1914 között
Gyakorlati foglalkozás. Az autonómia és az állami önállóság eszméi Dnyepermente politikai pártjainak programjaiban
Összegző kérdések a VI. fejezethez
VII. fejezet. A nyugat-ukrán földek az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között a XX. század elején
27.§. A nyugat- ukrán földek társadalmi-gazdasági fejlődése a XX. század elején
28–29. §. Társadalmi-politikai élet a nyugat-ukrán földeken a XX. század elején
Gyakorlati foglalkozás. A görögkatolikus egyház hatása a lakosság nemzeti öntudatra ébredésére a nyugat-ukrán földeken
Összegző kérdések a VII. fejezethez
VIII. fejezet. Ukrajna kultúrája a XIX. század közepén és a XX. század elején
30–31.§. Az oktatás és tudomány fejlődése
32.§. Az ukrán irodalom, színház, zene a XIX. század második felében és a XX. század elején
33.§. Az ukrán képzőművészet és építészet a XIX. század második felében és a XX. század elején
Gyakorlati foglalkozás. Az ukrán család szokásai és életmódja
Szülőföldünk a XX. század elején
Összegző kérdések a VIII. fejezethez
Összegzés. Ukrajna a XVIII. század végén és a XX. század elején
Útmutató az önálló munkához
Fogalomtár
Időrendi táblázat

15-07-2019, 10:11 34