Фізика для 9 класу з навчанням угорською мовою

Фізика для 9 класу з навчанням угорською мовою

Название учебника: Фізика для 9 класу з навчанням угорською мовою
 
Автор: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
I. rész. Mágneses tér
1. §. Mágneses jelenségek. Oersted kísérlete. Mágneses tér
2. §. Mágneses indukció. Mágneses indukcióvonalak. A Föld mágneses tere
3. §. Az áram mágneses tere. dugóhúzó-szabály
4. §. Az Ampère-féle erő
5. §. Az anyagok mágneses tulajdonságai. Ampère hipotézise
6. §. Elektromágnesek és alkalmazásuk
1. sz. laboratóriumi munka
7. §. Villanymotor. Elektromos mérőműszerek. Hangszóró
8. §. Faraday kísérletei. Az elektromágneses indukció jelensége. Indukált elektromos áram
2. sz. laboratóriumi munka
Az I. rész összefoglalása
Önellenőrző feladatok az I. részhez
Enciklopédikus oldal
Projektek ajánlott témái. Referátumok és beszámolók témái. Kísérleti feladatok témái
II. rész. Fényjelenségek
9. §. Fényjelenségek. Fényforrások és fényérzékelők. A fény terjedési sebessége
10. §. Fénysugár és fénynyaláb. A fény egyenes vonalú terjedésének törvénye. Nap- és holdfogyatkozás
11. §. Fényvisszaverődés. A fényvisszaverődés törvényei. Síktükör
3. sz. laboratóriumi munka
12. §. Fénytörés két közeg határfelületén. A fénytörés törvényei
4. sz. laboratóriumi munka
13. §. A fény diszperziója. A fény spektrális összetétele. Színek
14. §. Lencsék. A lencse törőértéke
15. §. A lencsék képalkotása. Egyes optikai berendezések. a vékony lencse képlete
5. sz. laboratóriumi munka
16. § A szem mint optikai rendszer. Látás és nézés. Szemüvegek. Látáshibák és javításuk
A II. rész összefoglalása
Önellenőrző feladatok a II. részhez
Enciklopédikus oldal
Projektek ajánlott témái. Referátumok és beszámolók témái. Kísérleti feladatok témái
III. rész. Mechanikai és elektromágneses hullámok
17. §. A mechanikai hullámok kialakulása és terjedése. A hullámot jellemző fizikai mennyiségek
18. §. Hanghullámok. Infrahang és ultrahang
6. sz. laboratóriumi munka
19. §. Elektromágneses tér és elektromágneses hullámok
20. §. Az elektromágneses hullámok spektruma
21. §. A modern drótnélküli kommunikációs eszközök fizikai alapjai. rádiólokáció
Enciklopédikus oldal
A III. rész összefoglalása
Önellenőrző feladatok a III. részhez
Projektek ajánlott témái. Referátumok és beszámolók témái. Kísérleti feladatok témái
IV. rész. Az atom és atommag izikája.
Az atomenergetika izikai alapjai
22. §. Az atom mai modellje. Az atommag proton-neutron modellje. Magerők. Izotópok
23. §. Radioaktivitás. Radioaktív sugárzás
24. §. Radioaktív anyagok aktivitása. Radioaktív izotópok alkalmazása
25. §. A radioaktív sugárzás ionizációs hatása. Természetes háttérsugárzás. Dózismérők
26. §. Láncreakció. Atomreaktor
27. §. Atomenergetika Ukrajnában. Az atomenergetika ökológiai problémái
A IV. rész összefoglalása
Önellenőrző feladatok a IV. részhez
Enciklopédikus oldal
Projektek ajánlott témái. Referátumok és beszámolók témái
V. rész. Mozgás és kölcsönhatás. Megmaradási törvények
28. §. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás. Az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás sebessége
29. §. Elmozdulás egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás esetében. Koordináta-egyenlet
30. §. Inerciális vonatkoztatási rendszerek. Newton első törvénye
31. §. Newton második törvénye
32. §. Newton harmadik törvénye
33. §. Az általános tömegvonzás törvénye. Nehézségi erő. A szabadesés gyorsulása
34. §. A test mozgása nehézségi erő hatására
35. §. Test mozgása több erő hatására
36. §. Testek kölcsönhatása. Impulzus. Az impulzusmegmaradás törvénye
37. §. Reaktív mozgás. A rakétatechnika fizikai alapjai. Az űrhajózás sikerei
38. §. Az energia- és impulzusmegmaradás törvényeinek alkalmazása mechanikai jelenségekben
7. sz. laboratóriumi munka
39. §. Alapvető kölcsönhatások a természetben. A fizikai törvények és elméletek alkalmazásának határai. A megmaradási törvények alapvető jellege
40. §. A fizikai világkép változása. A fizika és a tudományos-műszaki fejlődés
Enciklopédikus oldal
Az V. rész összefoglalása
Önellenőrző feladatok az V. részhez
Projektek ajánlott témái. Referátumok és beszámolók témái. Kísérleti feladatok témái
Fizika és ökológia. Alternatív energiaforrások
A mértékegységek többszöröseinek és tört részeinek előtagképzés
Gyakorlatok és feladatok feleletei
Tárgymutató

15-07-2019, 10:07 315