Розділи
Підручники для школи » 11 клас » Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма

Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма

13.06.2019 - 13:23 5 902 0
Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні
§ 3. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення)
§ 4. Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння)
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
§ 5. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників
§ 6. Ступені порівняння прикметників. Прикметникові суфікси та префікси зі значенням суб’єктивної оцінки
§ 7. Прислівник. Ступені порівняння
§ 8. Відмінювання числівників
§ 9. Узгодження числівника з іменником
§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту із числівниками
§ 11. Дієслово, дієслівні форми
§ 12. Словозміна дієслів
§ 13. Активні й пасивні дієприкметники
СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 14. Поняття синтаксичної норми. Складні випадки синтаксичного узгодження
§ 15. Складні випадки й варіанти синтаксичного керування
§ 16. Словосполучення з прийменниками
§ 17. Розвиток мовлення. Твір-розповідь про досягнення людини
§ 18. Граматичний зв’язок підмета й присудка
§ 19. Синтаксичні конструкції з формою на -но, то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 20. Порядок слів у реченні
§ 21. Односкладні й неповні речення
§ 22. Розвиток мовлення. Есе про ціннісне ставлення до життя
§ 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення
§ 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами
§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту із творчим завданням
§ 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 27. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком та в неповному реченні
§ 28. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 29. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами речення
§ 30. Розвиток мовлення. Есе на художньо-естетичну тему
§ 31. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими означеннями та прикладками
§ 32. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими обставинами та додатками
§ 33. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 34. Розвиток мовлення. Відгук про твір мистецтва
§ 35. Розділові знаки в складнопідрядному реченні
§ 36. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
§ 37. Розділові знаки в реченні з прямою мовою
СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 38. Стилістичні особливості засобів лексикології
§ 39. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна та розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 40. Стилістичне забарвлення фразеологізмів
§ 41. Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 42. Стилістичні особливості частин мови
§ 43. Уживання синтаксичних одиниць у різних стилях
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 44. Інформаційні мовленнєві жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)
§ 45. Діалогічні мовленнєві жанри (бесіда, телефонна розмова)
§ 46. Діалогічні мовленнєві жанри (листування)
§ 47. Оцінювальні мовленнєві жанри (похвала, осуд, характеристика, рецензія)
§ 48. Етикетні мовленнєві жанри (привітання, вибачення)
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
ДОДАТКИ
Додаток 1. Відповіді до тестових завдань
Додаток 2. Узагальнювальні таблиці
Додаток 3. Словник наголосів
Додаток 4. Фразеологічні синоніми й антоніми
Додаток 5. Поширені помилки слововживання
Додаток 6. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.