Разделы
Учебники для школы » 11 класс » 11 класс Новая программа » Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма

Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма

13.06.2019 - 13:23 5 292 0
Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать
§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні
§ 3. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення)
§ 4. Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння)
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА
§ 5. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників
§ 6. Ступені порівняння прикметників. Прикметникові суфікси та префікси зі значенням суб’єктивної оцінки
§ 7. Прислівник. Ступені порівняння
§ 8. Відмінювання числівників
§ 9. Узгодження числівника з іменником
§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту із числівниками
§ 11. Дієслово, дієслівні форми
§ 12. Словозміна дієслів
§ 13. Активні й пасивні дієприкметники
СИНТАКСИЧНА НОРМА
§ 14. Поняття синтаксичної норми. Складні випадки синтаксичного узгодження
§ 15. Складні випадки й варіанти синтаксичного керування
§ 16. Словосполучення з прийменниками
§ 17. Розвиток мовлення. Твір-розповідь про досягнення людини
§ 18. Граматичний зв’язок підмета й присудка
§ 19. Синтаксичні конструкції з формою на -но, то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся
§ 20. Порядок слів у реченні
§ 21. Односкладні й неповні речення
§ 22. Розвиток мовлення. Есе про ціннісне ставлення до життя
§ 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення
§ 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами
§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту із творчим завданням
§ 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях
ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА
§ 27. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком та в неповному реченні
§ 28. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 29. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами речення
§ 30. Розвиток мовлення. Есе на художньо-естетичну тему
§ 31. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими означеннями та прикладками
§ 32. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими обставинами та додатками
§ 33. Розділові знаки в складносурядному реченні
§ 34. Розвиток мовлення. Відгук про твір мистецтва
§ 35. Розділові знаки в складнопідрядному реченні
§ 36. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
§ 37. Розділові знаки в реченні з прямою мовою
СТИЛІСТИЧНА НОРМА
§ 38. Стилістичні особливості засобів лексикології
§ 39. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна та розмовна лексика. Оцінна лексика
§ 40. Стилістичне забарвлення фразеологізмів
§ 41. Стилістичні особливості засобів словотвору
§ 42. Стилістичні особливості частин мови
§ 43. Уживання синтаксичних одиниць у різних стилях
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА
§ 44. Інформаційні мовленнєві жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)
§ 45. Діалогічні мовленнєві жанри (бесіда, телефонна розмова)
§ 46. Діалогічні мовленнєві жанри (листування)
§ 47. Оцінювальні мовленнєві жанри (похвала, осуд, характеристика, рецензія)
§ 48. Етикетні мовленнєві жанри (привітання, вибачення)
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
ДОДАТКИ
Додаток 1. Відповіді до тестових завдань
Додаток 2. Узагальнювальні таблиці
Додаток 3. Словник наголосів
Додаток 4. Фразеологічні синоніми й антоніми
Додаток 5. Поширені помилки слововживання
Додаток 6. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
На этой странице вы можете бесплатно скачать Українська мова Заболотний 11 клас Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 21.06.2022 - 03:09
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж