Фізика і астрономія Засєкіна 11 клас Нова програма

Фізика і астрономія Засєкіна 11 клас Нова програма

Название учебника: Фізика і астрономія Засєкіна 11 клас Нова програма
 
Автор: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
§ 1. Електромагнітна взаємодія. Закон Кулона
§ 2. Електричне поле
§ 3. Провідники та діелектрики в електричному полі
§ 4. Робота з переміщення заряду в електричному полі
§ 5. Потенціал електричного поля
§ 6. Електроємність. Конденсатори
Перевірте себе (§ 1–6)
§ 7. Електричний струм. Закон Ома для однорідної ділянки кола
§ 8. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
§ 9. Робота й потужність електричного струму
§ 10. Електричний струм у металах
§ 11. Електричний струм у напівпровідниках
§ 12. Електричний струм у рідинах
§ 13. Електричний струм у газах
Перевірте себе (§ 7–13)
§ 14. Магнітна взаємодія. Закон Ампера
§ 15. Дія магнітного поля
§ 16. Електромагнітна індукція
§ 17. Самоіндукція
Перевірте себе (§ 14–17)
Практикум
Розділ 2. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ
§ 18. Механічні коливання
§ 19. Гармонічні коливання
§ 20. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях
§ 21. Маятники
§ 22. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання
§ 23. Механічні хвилі
Перевірте себе (§ 18–23)
§ 24. Вільні електромагнітні коливання
§ 25. Змінний струм
§ 26. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму
§ 27. Трансформатор
§ 28. Електромагнітні хвилі
Перевірте себе (§ 24–28)
§ 29. Інтерференція світла
§ 30. Дифракція світла
§ 31. Дисперсія світла
§ 32. Поляризація світла
§ 33. Відбиття й заломлення світла
§ 34. Лінзи. Оптичні прилади та системи
Перевірте себе (§ 29–34)
Практикум
Розділ 3. КВАНТОВА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
§ 35. Гіпотеза квантів Планка. Фотон
§ 36. Фотоефект
§ 37. Квантові властивості атома
§ 38. Спектри. Спектральний аналіз
§ 39. Атомне ядро
§ 40. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§ 41. Ядерні реакції
§ 42. Елементарні частинки
Перевірте себе (§ 35–42)
Практикум
Розділ 4. АСТРОНОМІЯ
§ 43. Небесна сфера
§ 44. Видимі рухи світил на небесній сфері
§ 45. Методи та засоби фізичних й астрономічних досліджень
§ 46. Сонячна система
§ 47. Видимі рухи планет. Закони Кеплера
§ 48. Планети та їхні супутники
§ 49. Малі тіла Сонячної системи
§ 50. Найближча зоря — Сонце
§ 51. Зорі. Еволюція зір
§ 52. Галактики
§ 53. Елементи сучасної космології
§ 54. Дослідження космосу
Перевірте себе (§ 43–54)
Практикум
Відповіді
Предметний покажчик
Додатки

10-06-2019, 15:16 486