Фізика і астрономія (профільний рівень) Засєкіна 11 клас Нова програма

Фізика і астрономія (профільний рівень) Засєкіна 11 клас Нова програма

Название учебника: Фізика і астрономія (профільний рівень) Засєкіна 11 клас Нова програма
 
Автор: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
§ 1. Закон Кулона
§ 2. Електричне поле
§ 3. Електричне поле заряджених поверхонь
§ 4. Провідники та діелектрики в електричному полі
§ 5. Робота з переміщення заряду в електричному полі
§ 6. Потенціал електричного поля
§ 7. Електроємність. Конденсатори
Перевірте себе (§ 1–7)
§ 8. Електричний струм. Закон Ома для повного кола
§ 9. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа
§ 10. Електричний струм у металах
§ 11. Електричний струм у напівпровідниках
§ 12. Електричний струм у рідинах
§ 13. Електричний струм у газах
Перевірте себе (§ 8–13)
§ 14. Магнітна взаємодія. Закон Ампера
§ 15. Дія магнітного поля
§ 16. Електромагнітна індукція
§ 17. Самоіндукція
Перевірте себе (§ 14–17)
Розділ 2. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ
§ 18. Вільні та вимушені коливання
§ 19. Гармонічні коливання
§ 20. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях
§ 21. Маятники
§ 22. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання
§ 23. Механічні коливання
Перевірте себе (§ 18–23)
§ 24. Вільні електромагнітні коливання
§ 25. Змінний струм
§ 26. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму
§ 27. Послідовне і паралельне з’єднання елементів у колі змінного струму
§ 28. Трансформатор
§ 29. Електромагнітні хвилі
§ 30. Властивості електромагнітних хвиль
Перевірте себе (§ 24–30)
§ 31. Світлові хвилі. Основні фотометричні величини
§ 32. Інтерференція світла
§ 33. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках
§ 34. Дифракція світла
§ 35. Дисперсія світла
§ 36. Поляризація світла
Перевірте себе (§ 31–36)
§ 37. Відбиття світла. Дзеркала
§ 38. Заломлення світла
§ 39. Лінзи
Перевірте себе (§ 37–39)
Розділ 3. КВАНТОВА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
§ 40. Гіпотеза квантів Планка. Фотон
§ 41. Фотоефект
§ 42. Тиск світла. Фотохімічна дія світла
§ 43. Хвильові властивості електронів. Електрони в атомі
§ 44. Випромінювання
§ 45. Спектральний аналіз. Спектри небесних тіл
§ 46. Атомне ядро
§ 47. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§ 48. Ядерні реакції
§ 49. Елементарні частинки
Перевірте себе (§ 40–49)
Розділ 4. АСТРОНОМІЯ
§ 50. Поняття зорі. Найближча зоря — Сонце
§ 51. Сонячна активність і її прояви на Землі
§ 52. Зорі. Класифікація зір
§ 53. Еволюція зір
§ 54. Подвійні, кратні та змінні зорі
§ 55. Наша Галактика
§ 56. Галактики
§ 57. Елементи сучасної космології
§ 58. Життя у Всесвіті. Мультивсесвіт
Перевірте себе (§ 50–58)
Практикум
Відповіді
Предметний покажчик

10-06-2019, 15:14 637