Фізика Бар’яхтар 11 клас Нова програма

Фізика Бар’яхтар 11 клас Нова програма

Название учебника: Фізика Бар’яхтар 11 клас Нова програма
 
Автор: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова

Розділ I. Електродинаміка
Частина 1. Постійний електричний струм
§ 1. Електричний струм
§ 2. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори
§ 3. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца
§ 4. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
§ 5. Електричний струм у металах
§ 6. Електричний струм в електролітах. Електроліз
§ 7. Електричний струм у газах
§ 8. Електричний cтрум у вакуумі. Електровакуумні прилади
§ 9. Електричний cтрум у напівпровідниках
Експериментальна робота No 1
Експериментальна робота No 2
Експериментальна робота No 3
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 1
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1

Частина 2. Електромагнетизм
§ 10. Магнітне поле
§ 11. Сила Ампера
§ 12. Сила Лоренца
§ 13. Досліди М. Фарадея. Закон електромагнітної індукції
§ 14. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля
§ 15. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики
§ 16. Електромагнітне поле
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 2
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2

Розділ II. Електромагнітні коливання і хвилі
§ 17. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання
§ 18. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула В. Томсона
§ 19. Змінний струм. Генератори змінного струму
§ 20. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму
§ 21. Передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор
§ 22. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца
§ 23. Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення
Експериментальна робота No 4
Підбиваємо підсумки розділу II
Завдання для самоперевірки до розділу II
Енциклопедична сторінка

Розділ III. Оптика
§ 24. Розвиток уявлень про природу світла
§ 25. Відбивання світла. Закони відбивання світла
§ 26. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла
§ 27. Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи
§ 28. Оптичні системи. Кут зору
§ 29. Дисперсія світла. Спектроскоп
§ 30. Інтерференція світла
§ 31. Дифракція світла
§ 32. Поляризація світла. Поляроїди
§ 33. Формула Планка. Світлові кванти
§ 34. Фотоефект. Закони фотоефекту
§ 35. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі і техніці
Експериментальна робота No 5
Експериментальна робота No 6
Експериментальна робота No 7
Підбиваємо підсумки розділу III
Завдання для самоперевірки до розділу III

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика
§ 36. Дослід Е. Резерфорда. Постулати Н. Бора. Енергетичні рівні атома
§ 37. Види спектрів. Основи спектрального аналізу
§ 38. Квантово-оптичні генератори (лазери)
§ 39. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку
§ 40. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду
§ 41. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання
§ 42. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції
§ 43. Елементарні частинки
Експериментальна робота No 8
Експериментальна робота No 9
Підбиваємо підсумки розділу IV
Завдання для самоперевірки до розділу IV
Орієнтовні теми проектів, рефератів і повідомлень, експериментальних досліджень
Додаток 1
Додаток 2
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
Алфавітний покажчик

10-06-2019, 13:46 2 030