Разделы
Учебники для школы » 10 класс » Біологія і екологія Задорожний 10 клас Нова програма

Біологія і екологія Задорожний 10 клас Нова програма

03.06.2019 - 10:36 1 025 0
Біологія і екологія Задорожний 10 клас Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать
Знайомство з підручником
Вступ
1 Фундаментальні властивості живого
2 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства
Тема 1. Біорізноманіття
3 Систематика — наука про різноманітність організмів
4 Концепції виду. Критерії виду
5 Неклітинні форми життя
6 Життєвий цикл вірусів. Значення вірусів у природі й житті людини
7 Прокаріотичні організми
8 Різноманіття прокаріотів. Бактерії та археї
9 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів
10 Основні групи еукаріотів
11 Автотрофні еукаріоти
12 Справжні гриби та грибоподібні організми
13 Тварини
Формування біорізноманіття в процесі еволюції
Основні положення теми «Біорізноманіття»
Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії
14 Органічні речовини живих організмів
Міні-довідник. Біологічна роль органічних речовин
15 Обмін речовин та енергії в біологічних системах
16 Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму
17 Клітинне дихання
18 Особливості обміну речовин в автотрофних і гетеротрофних організмах
19 Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму
20 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин
21 Мінеральні речовини. Вода
22 Раціональне харчування та харчовий раціон
23 Токсичні речовини
24 Знешкодження токсичних сполук
25 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму
Основні положення теми «Обмін речовин і перетворення енергії»
Біологічна наука в Україні
Тема 3. Спадковість і мінливість
26 Основні поняття та методи генетики
27 Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз
Міні-довідник. Схеми схрещування
28 Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини
29 Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини
30 Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів
31 Поняття про каріотип. Хромосоми. Хромосомний аналіз
32 Мутації та їхні властивості
33 Біологічні антимутаційні механізми
34 Геном людини
35 Закономірності спадкової і неспадкової мінливості людини
36 Типи успадкування ознак у людини
37 Генетичний моніторинг у людських спільнотах
38 Особливості генофонду людських спільнот
39 Медична генетика
40 Спадкові хвороби і вади людини
41 Захворювання людини зі спадковою схильністю, їхні причини
42 Медико-генетичне консультування. Діагностика та профілактика спадкових захворювань
Основні положення теми «Спадковість і мінливість»
Біологічна наука в Україні
Тема 4. Репродукція та розвиток організмів
43 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів
44 Особливості процесів регенерації організму людини
45 Трансплантація тканин та органів у людини. Правила біологічної етики
46 Ріст і розвиток. Старіння і смерть клітин
47 Порушення клітинного циклу та їх наслідки
48 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання
49 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини
50 Запліднення. Порушення процесу запліднення у людини
51 Особливості репродукції людини. Репродуктивна медицина
52 Ембріогенез людини. Чинники, що впливають на процеси росту й розвитку людини
Основні положення теми «Репродукція та розвиток організмів»
Учені-біологи
Практикум
Алфавітний покажчик
На этой странице вы можете бесплатно скачать Біологія і екологія Задорожний 10 клас Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив