Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний 10 клас Нова програма

Біологія і екологія (профільний рівень)  Задорожний 10 клас Нова програма

Название учебника: Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний 10 клас Нова програма
 
Автор: Задорожний К. М., Утєвська О. М.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Знайомство з підручником
Тема 1. Вступ
§1. Біологія та екологія. Форми життя
§2. Біологічні системи
Рівні організації життя
§3. Середовище життя
Поняття гомеостазу
§4. Наука та науковий метод пізнання
§5. Принципи планування біологічного та екологічного дослідження та науковий метод пізнання
§6. Аналіз та представлення результатів наукових досліджень
Тема 2. Біорізноманіття
§7. Біологічна систематика
§8. Створення систем живих організмів
§9. Вид як базовий таксон сучасної систематики
§10. Біорізноманіття
§11. Дослідження біорізноманіття
§12. Сучасна система живого світу
§13. Прокаріотичні організми
§14. Сучасна систематика еукаріотів
§15. Наземні рослини
§16. Різноманітність насінних рослин
§17. Гриби та грибоподібні організми
§18. Тварини
§19. Анамнії та амніоти
§20. Екосистемне біорізноманіття
§21. Зміни біорізноманіття
Основні положення теми «Біорізноманіття»
Тема 3. Обмін речовин і перетворення енергії
§22. Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для організмів
§23. Потреба людини в речовинах і хімічних елементах
§24. Метаболізм
§25. Клітинний транспорт речовин
§26. Транспортна система рослин: симпласт і апопласт
§27. Транспортна система рослин: провідні тканини
§28. Транспорт речовин у тварин. Кровоносна система
§29. Транспорт речовин у плазмі крові
§30. Транспорт газів у кровоносній системі
§31. Надходження газів до організму тварин
§32. Надходження газів та поживних речовин до організмів рослин і грибів
§33. Типи гетеротрофного живлення
§34. Внутрішньоклітинне травлення
§35. Позаклітинне і зовнішнє травлення
§36. Порожнинне та пристінкове травлення
§37. Травлення в товстому кишечнику
§38. Ферменти. Регуляція метаболічних шляхів
§39. Анаеробні процеси енергетичного обміну
§40. Аеробне дихання
§41. Катаболізм жирних кислот, амінокислот і нітрогеновмісних основ
§42. Біосинтез білка. Транскрипція і процесинг іРНК
§43. Біосинтез білка. Трансляція
§44. Посттрансляційне дозрівання білків
§45. Фотосинтез. Світлова фаза
§46. Фотосинтез. Темнова фаза
§47. Фотосинтез у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу
§48. Хемосинтез
§49. Утворення глікогену. Біосинтез ліпідів
§50. Виділення у тварин
§51. Осморегуляція
§52. Виділення у рослин
§53. Роль виділення у підтриманні гомеостазу
§54. Взаємозв’язок метаболічних шляхів
§55. Обмін речовин і енергії
Основні положення теми «Обмін речовин і перетворення енергії»
Тема 4. Спадковість і мінливість
§56. Шляхи передачі інформації в живих системах
§57. Гени й геноми
§58. Генетика як наука. Методи генетики
§59. Генетична термінологія Типи схрещувань
§60. Закономірності успадкування. Закони Г. Менделя
§61. Взаємодія алелів. Множинний алелізм
§62. Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер
§63. Генетика статі
§64. Генотип і взаємодія генів
§65. Мінливість ознак
§66. Мутації 
§67. Модифікаційна мінливість
§68. Популяційна генетика
§69. Елементарні процеси еволюції. Видоутворення
§70. Генетика людини
§71. Спадкові захворювання та їх профілактика
Основні положення теми «Cпадковість і мінливість»
Тема 5. Репродукція та розвиток організмів
§72. Будова вірусів
§73. Життєдіяльність вірусів
§74. Вірусні інфекції
§75. Віруси й еволюція
§76. Пріони й віроїди
§77. Репродукція прокаріотичних клітин
§78. Репродукція еукаріотичних клітин
§79. Життєвий цикл клітин. Інтерфаза
§80. Структурна організація хроматину
§81. Мітотичний поділ
§82. Цитокінез. Регуляція і порушення процесу мітозу
§83. Мейоз
§84. Біологічне значення мейозу. Порушення мейозу
§85. Амітоз. Старіння і загибель клітин
§86. Клітинні технології в біології та медицині
§87. Репродукція організмів
§88. Нестатеве розмноження
§89. Вегетативне розмноження та його використання
§90. Статеве розмноження і статевий процес
§91. Гаметогенез
§92. Статеві залози. Гаметогенез у людини
§93. Еволюція статевого розмноження
§94. Запліднення
§95. Особливі форми розмноження
§96. Запліднення у людини
§97. Стать у людини
§98. Онтогенез багатоклітинних організмів
§99. Ембріональний розвиток. Дроблення
§100. Гаструла. Зародкові листки
§101. Провізорні органи. Регуляція онтогенезу
§102. Ембріональний розвиток людини
§103. Сучасні методи ембріології. Репродуктивна медицина
§104. Постембріональний розвиток життєві цикли
§105. Індивідуальний розвиток людини
§106. Ріст і розвиток живих організмів
§107. Регуляція та проблеми росту і розвитку
§108. Регенерація
§109. Трансплантація органів
Основні положення теми
«Репродукція та розвиток організмів»
Узагальнюючі завдання за темами
для індивідуальної й групової роботи
Предметний покажчик
Іменний покажчик
Додаток

5-07-2018, 11:11 3 469