Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма

Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма

06.07.2018 - 15:09 1 055 0
Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості
§ 2. Норми літературної мови. Одиниці мови
§ 3. Основні правила української вимови (орфоепічні норми мови). Звуки мовлення. Алфавіт. Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок
§ 4. Наголос
§ 5. Орфографічні норми. Складні випадки правопису ненаголошених голосних у коренях слів
§ 6. Способи позначення на письмі м’яких приголосних звуків, роздільної вимови звуків
§ 7. Основні випадки чергування [у] – [в], [і] – [й]
§ 8. Написання слів іншомовного походження
§ 9. Стилістичні засоби фонетики (фоностилістика)
§ 10. Морфемна будова слова
§ 11. Основні способи словотворення в сучасній українській мові
§ 12. Словотвір повнозначних частин мови
§ 13. Стилістичні можливості словотворчих засобів української мови
§ 14. Лексикологія
§ 15. Змістові відношення між словами
§ 16. Власне українські та запозичені слова
§ 17. Склад української лексики з погляду її стилістичного використання
§ 18. Фразеологічна і стилістична норми
§ 19. Стилістичні можливості лексики і фразеології
§ 20. Іменник
§ 21. Словозміна іменників
§ 22. Написання і відмінювання імен, прізвищ і по батькові
§ 23. Правопис складних іменників
§ 24. Вживання великої букви і лапок у власних назвах
§ 25. Прикметник
§ 26. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 27. Правопис складних прикметників
§ 28. Числівник
§ 29. Займенник
§ 30. Дієслово
§ 31. Спосіб дієслів. Дієвідміна дієслова
§ 32. Дієприкметник і дієприслівник як особливі (неособові) форми дієслова
§ 33. Прислівник
§ 34. Правопис прислівників
§ 35. Прийменник
§ 36. Сполучник
§ 37. Частка
§ 38. Вигук
§ 39. Стилістичні засоби морфології
§ 40. Словосполучення і речення
§ 41. Просте речення. Головні члени речення
§ 42. Другорядні члени речення
§ 43. Односкладні речення. Повні і неповні речення
§ 44. Речення з однорідними членами
§ 45. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 46. Відокремлені члени речення
§ 47. Конструкції з чужим мовленням
§ 48. Складносурядне речення
§ 49. Складнопідрядне речення
§ 50. Безсполучникове складне речення
§ 51. Складні речення з різними типами зв’язку між структурними частинами
§ 52. Текст. Типи зв’язного мовлення
ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?