Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма

Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма

06.07.2018 - 15:09 1 017 0
Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості
§ 2. Норми літературної мови. Одиниці мови
§ 3. Основні правила української вимови (орфоепічні норми мови). Звуки мовлення. Алфавіт. Склад. Основні правила переносу слів з рядка в рядок
§ 4. Наголос
§ 5. Орфографічні норми. Складні випадки правопису ненаголошених голосних у коренях слів
§ 6. Способи позначення на письмі м’яких приголосних звуків, роздільної вимови звуків
§ 7. Основні випадки чергування [у] – [в], [і] – [й]
§ 8. Написання слів іншомовного походження
§ 9. Стилістичні засоби фонетики (фоностилістика)
§ 10. Морфемна будова слова
§ 11. Основні способи словотворення в сучасній українській мові
§ 12. Словотвір повнозначних частин мови
§ 13. Стилістичні можливості словотворчих засобів української мови
§ 14. Лексикологія
§ 15. Змістові відношення між словами
§ 16. Власне українські та запозичені слова
§ 17. Склад української лексики з погляду її стилістичного використання
§ 18. Фразеологічна і стилістична норми
§ 19. Стилістичні можливості лексики і фразеології
§ 20. Іменник
§ 21. Словозміна іменників
§ 22. Написання і відмінювання імен, прізвищ і по батькові
§ 23. Правопис складних іменників
§ 24. Вживання великої букви і лапок у власних назвах
§ 25. Прикметник
§ 26. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 27. Правопис складних прикметників
§ 28. Числівник
§ 29. Займенник
§ 30. Дієслово
§ 31. Спосіб дієслів. Дієвідміна дієслова
§ 32. Дієприкметник і дієприслівник як особливі (неособові) форми дієслова
§ 33. Прислівник
§ 34. Правопис прислівників
§ 35. Прийменник
§ 36. Сполучник
§ 37. Частка
§ 38. Вигук
§ 39. Стилістичні засоби морфології
§ 40. Словосполучення і речення
§ 41. Просте речення. Головні члени речення
§ 42. Другорядні члени речення
§ 43. Односкладні речення. Повні і неповні речення
§ 44. Речення з однорідними членами
§ 45. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 46. Відокремлені члени речення
§ 47. Конструкції з чужим мовленням
§ 48. Складносурядне речення
§ 49. Складнопідрядне речення
§ 50. Безсполучникове складне речення
§ 51. Складні речення з різними типами зв’язку між структурними частинами
§ 52. Текст. Типи зв’язного мовлення
ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 10 класу (навчання румунською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…