» » Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма

Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма

Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма

Название учебника: Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма
 
Автор: Говорнян Л. С., Єнекюк І. С., Ротару Л. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: румынский
 
  • Скачать
  • Содержание
  • Читать онлайн
  • Комментарии
* После ознакомления с содержанием учебника Вам следует незамедлительно его удалить и приобрести печатное издание. Сохраняя учебник, вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование, кроме предварительного ознакомления, запрещено. Все авторские права принадлежат их владельцам.
Întroducere
§ 1. Lexicul, fonetica, morfologia (părțile de vorbire)
§ 2. Normele ortografice și punctuaționale
§ 3. Semnne de punctuație
§ 4. Semnele ortografice. Scrierea cu litere majuscule
§ 5. Fonetica. Sistemul fonologic al limbii române
§ 6. Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe
§ 7. Alternanțele fonetice. Accentul lexical
§ 8. Valorile stilistice ale nivelului fonetic în textul literar
§ 9. Actualizarea cunoștințelor despre lexic (vocabular)
§ 10. Categoriile semantice
§ 11. Structura morfologică a cuvântului. Modificări ale vocabularului
§ 12. Îmbogăţirea vocabularului
§ 13. Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului
§ 14. Resursele stilistice ale vocabularului. Expresii şi locuţiuni
§ 15. Lexicografia. Mijloacele stilistice ale lexicologiei şi frazeologiei
§ 16. Substantivul (actualizare)
§ 17. Articolul
§ 18. Adjectivul
§ 19. Verbul – nucleul comunicării. Timp, persoană, număr
§ 20. Modul. Modurile personale. Modurile nepersonale
§ 21. Funcția sintactică a verbului
§ 22. Pronumele
§ 23. Numeralul
§ 24. Părţile de vorbire neflexibile
§ 25. Gradele de comparaţie. Locuţiunile adverbiale
§ 26. Funcţia sintactică a adverbelor şi a locuţiunilor adverbiale
§ 27. Valori stilistice ale adverbelor, locuțiunilor adverbiale
§ 28. Prepoziţia. Clasificarea prepoziţiilor
§ 29. Locuţiunile prepoziţionale
§ 30. Conjuncţia. Clasificarea conjuncţiilor
§ 31. Locuţiunile conjuncţionale
§ 32. Interjecţia. Clasificarea interjecţiilor
§ 33. Monologul și dialogul
§ 34. Stilurile funcţionale
§ 35. Stil direct, stil indirect, stil indirect liber
§ 36. Stilistica şi registrele limbii
§ 37. Corespondenţa. Redactarea textului propriu
Generalizarea și sistematizarea cunoștințelor
Comunicarea orală și comunicarea scrisă

6-07-2018, 15:02 164