Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма

Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма

Название учебника: Румунська мова (профільний рівень) Говорнян 10 клас (навчання румунською мовою) Нова програма
 
Автор: Говорнян Л. С., Єнекюк І. С., Ротару Л. М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: румынский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Întroducere
§ 1. Lexicul, fonetica, morfologia (părțile de vorbire)
§ 2. Normele ortografice și punctuaționale
§ 3. Semnne de punctuație
§ 4. Semnele ortografice. Scrierea cu litere majuscule
§ 5. Fonetica. Sistemul fonologic al limbii române
§ 6. Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe
§ 7. Alternanțele fonetice. Accentul lexical
§ 8. Valorile stilistice ale nivelului fonetic în textul literar
§ 9. Actualizarea cunoștințelor despre lexic (vocabular)
§ 10. Categoriile semantice
§ 11. Structura morfologică a cuvântului. Modificări ale vocabularului
§ 12. Îmbogăţirea vocabularului
§ 13. Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului
§ 14. Resursele stilistice ale vocabularului. Expresii şi locuţiuni
§ 15. Lexicografia. Mijloacele stilistice ale lexicologiei şi frazeologiei
§ 16. Substantivul (actualizare)
§ 17. Articolul
§ 18. Adjectivul
§ 19. Verbul – nucleul comunicării. Timp, persoană, număr
§ 20. Modul. Modurile personale. Modurile nepersonale
§ 21. Funcția sintactică a verbului
§ 22. Pronumele
§ 23. Numeralul
§ 24. Părţile de vorbire neflexibile
§ 25. Gradele de comparaţie. Locuţiunile adverbiale
§ 26. Funcţia sintactică a adverbelor şi a locuţiunilor adverbiale
§ 27. Valori stilistice ale adverbelor, locuțiunilor adverbiale
§ 28. Prepoziţia. Clasificarea prepoziţiilor
§ 29. Locuţiunile prepoziţionale
§ 30. Conjuncţia. Clasificarea conjuncţiilor
§ 31. Locuţiunile conjuncţionale
§ 32. Interjecţia. Clasificarea interjecţiilor
§ 33. Monologul și dialogul
§ 34. Stilurile funcţionale
§ 35. Stil direct, stil indirect, stil indirect liber
§ 36. Stilistica şi registrele limbii
§ 37. Corespondenţa. Redactarea textului propriu
Generalizarea și sistematizarea cunoștințelor
Comunicarea orală și comunicarea scrisă

6-07-2018, 15:02 430