Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

06.07.2018 - 15:08 928 0
Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
KOMMUNIKÁLJUNK
STILISZTIKA
A stílus mint nyelvi jelenség
A stílus szó jelentései
A stilisztika tudománya
Stílusérték. Állandó és alkalmi stílusérték
Az adekvát és inadekvát stílus
A tömegkommunikáció
Összefoglaló kérdések és feladatok
NYELVI SZINTEK, A NYELV GRAMMATIKAI JELLEMZŐI
HANGTAN
A fonéma
Beszédhangjaink, a magyar nyelv hangállománya
A beszédhangok osztályozása
A magánhangzók rendszere
A mássalhangzók rendszere
A beszédhangok kapcsolódása
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései
SZÓALAKTAN
A szóelemek (morfémák
Tőtípusok
A toldalékok típusai
A szófaj fogalma, a szófaji rendszerezés elvei
A szófaji rendszer
Alapszófajok. Viszonyszók. Mondatszók
Alapszófajok
Az ige jelentése és alakja
Névszók
A főnév
A melléknév
A számnév
A névmások
Az igenevek
A határozószó
A viszonyszók
A mondatszók
A SZÓSZERKEZETEK (szintagmák
A szószerkezetek fajtái és típusai
MONDATRÉSZEK
Főmondatrészek
Az alany és az állítmány
Bővítmények
A tárgy
A határozók
A jelzők
MONDATTAN
A mondatok fajtái a beszélő szándéka szerint
A mondatok logikai minőség szerinti osztályozása
A mondatok fajtái szerkezetük és tagolódásuk szerint
Az egyszerű mondat
Az összetett mondat
Összefoglaló kérdések és feladatok
STILISZTIKAI ALAPISMERETEK
Stílusárnyalatok
A stílusrétegek
A szónoki beszéd részei
Érvelés, megvitatás, vita
A cáfolat
A nyelvi szintek stílusalakító tulajdonságai
A hangszimbolika
A szavak stilisztikája
A szófajok szerepe a stílushatásban
Grammatikai kapcsolóelemek
A szószerkezetek szintjén
A mondatok szintjén
A szöveg szintjén
A szókép
Az alakzat
A hangalakzat
A mondatalakzat és a gondolatalakzat
JELENTÉSTAN
A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek
A hangalak és jelentés viszonya
Motivált és motiválatlan szavak
A hangalak és jelentés összefüggései szerinti csoportosítás
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre
A mondat jelentése
A szövegjelentés
A szórend jelentésváltozatai
Összefoglaló kérdések és feladatok
HELYESÍRÁSI ISMERETEK
A magyar helyesírás alapelvei
A kiejtés elve
A szóelemzés elve
A hagyomány elve
Az egyszerűsítés elve
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója
Szövegelemzési gyakorlatok
Az egybeírás és a különírás
A kis és a nagy kezdőbetűk
Az idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása
Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata
Összefoglaló kérdések és feladatok
A SZÖVEG
A szöveg fogalma, általános jellemzői
A szövegösszetartó elemek
A cím és a bevezető szövegmondatok
A szöveg makroszerkezete
A szöveg mikroszerkezete
A szöveg jelentése
Szövegtípusok
Az írásbeli és szóbeli nyelvi közlés
SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Угорська мова (профільний рівень) Браун 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.