Угорська література (профільний рівень) Дебрецені 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Угорська література (профільний рівень) Дебрецені 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма

Название учебника: Угорська література (профільний рівень) Дебрецені 10 клас (навчання угорською мовою) Нова програма
 
Автор: Дебрецені О. О.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: венгерский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
BEVEZETŐ
A KÖZÉPKOR MAGYAR IRODALMA
Az első magyar nyelvemlékek
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
A magyar nyelvű legendák
A Margit-legenda
Barlám és Jozafát legendája. Példa az egyszarvúról és a verembe esett emberről
RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS
A MAGYAR RENESZÁNSZ
JANUS PANNONIUS
Búcsú Váradtól
Egy dunántúli mandulafáról
Pannónia dicsérete
Saját lelkéhez
RENESZÁNSZ ÉS REFORMÁCIÓ
BALASSI BÁLINT
Hogy Júliára talála, így köszöne neki
Darvaknak szól
Kiben az kesergő Céliárul ír
Egy katonaének (In laudem confiniorum)
Búcsúja hazájától
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett
Adj már csendességet
A BAROKK
A MAGYAR BAROKK
PÁZMÁNY PÉTER
ZRÍNYI MIKLÓS
Szigeti veszedelem
A barokk kori magyar líra és a kuruc kor költészete
MIKES KELEMEN
Törökországi levelek
A FELVILÁGOSODÁS
A kor irodalmi élete
BESSENYEI GYÖRGY
Magyarság
KÁRMÁN JÓZSEF
A nemzet csinosodása
Fanni hagyományai
BATSÁNYI JÁNOS
A franciaországi változásokra
A látó
KAZINCZY FERENC
Tövisek és virágok – A nagy titok. Írói érdem. A mi nyelvünk
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Konstancinápoly
Tartózkodó kérelem
A tihanyi Ekhóhoz
Dorottya vagyis a dámák diadalma a Fársángon
A ROMANTIKA
A REFORMKOR ÉS A MAGYAR ROMANTIKA
KISFALUDY KÁROLY
KATONA JÓZSEF
Bánk bán
KÖLCSEY FERENC
Himnusz (A magyar nép zivataros századaiból)
Vanitatum vanitas
Huszt
Munkács
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Zalán futása
A Guttenberg-albumba
Gondolatok a könyvtárban
Szózat
A merengőhöz (Laurának)
A vén cigány
A MAGYAR REGÉNY KEZDETEI
EÖTVÖS JÓZSEF
A falu jegyzője
PETŐFI SÁNDOR
Petőfi tájköltészete
Az alföld
A puszta, télen
Petőfi epikus költészete
A helység kalapácsa
Szerelmi lírája
Reszket a bokor, mert
Szeptember végén
Minek nevezzelek?
Petőfi ars poeticája és politikai költészete
A nép nevében
Egy gondolat bán engemet
Európa csendes, ujra csendes
Az apostol
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK MAGYAR IRODALMA
ARANY JÁNOS
Arany epikája
Buda halála. Hun-rege
Lírája Világos után
Letészem a lantot
Az örök zsidó
A nagykőrösi balladák
Ágnes asszony
Nagyvárosi balladák
Tengeri-hántás
JÓKAI MÓR
Az arany ember

6-07-2018, 15:05 409