Фізика Засєкіна 10 клас Нова програма

Фізика Засєкіна 10 клас Нова програма

Название учебника: Фізика Засєкіна 10 клас Нова програма
 
Автор: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова
Вступ
Розділ 1. МЕХАНІКА
§ 1. Основна задача механіки та способи опису руху тіла
Вправа 1
§ 2. Прямолінійний рівномірний рух
Вправа 2
§ 3. Відносність механічного руху
Вправа 3
§ 4. Нерівномірний рух
Вправа 4
§ 5. Прямолінійний рівноприскорений рух
Вправа 5
§ 6. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу
Вправа 6
Перевірте себе (§ 1–6)
§ 7. Закони Ньютона
Вправа 7
§ 8. Закон всесвітнього тяжіння
Вправа 8
§ 9. Рух у полі земного тяжіння
Вправа 9
§ 10. Рух під дією кількох сил
Вправа 10
§ 11. Момент сили. Рівновага тіла
Вправа 11
Перевірте себе (§ 7–11)
§ 12. Імпульс. Закон збереження імпульсу
Вправа 12
§ 13. Механічна робота. Потужність
Вправа 13
§ 14. Потенціальна енергія
Вправа 14
§ 15. Кінетична енергія. Закон збереження енергії
Вправа 15
§ 16. Постулати спеціальної теорії відносності
§ 17. Просторові та часові властивості фізичного світу
Вправа 16
Перевірте себе (§ 12–17)
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
Визначення прискорення тіла в рівноприскореному русі
Дослідження руху тіла по колу
Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
Вимірювання коефіцієнта пружності
Вимірювання коефіцієнта тертя
Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
Визначення центра тяжіння пласких фігур
Дослідження пружного удару двох тіл
Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ БУДОВИ РЕЧОВИНИ. ТЕРМОДИНАМІКА
§ 18. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
Вправа 17
§ 19. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії
Вправа 18
§ 20. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури
Вправа 19
§ 21. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон
Вправа 20
§ 22. Ізопроцеси
Вправа 21
Перевірте себе (§ 18–22)
§ 23. Внутрішня енергія та робота ідеального газу
Вправа 22
§ 24. Перший закон термодинамікии
Вправа 23
§ 25. Напрямок теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Ентропія
§ 26. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно
Вправа 24
Перевірте себе (§ 23–26)
§ 27. Пароутворення та конденсація
Вправа 25
§ 28. Властивості насиченої й ненасиченої пари
§ 29. Вологість повітря
Вправа 26
§ 30. Рідини. Властивості поверхні рідин
Вправа 27
§ 31. Змочування. Капілярні явища
Вправа 28
§ 32. Кристали й аморфні тверді тіла
§ 33. Механічні й теплові властивості твердих тіл
Вправа 29
§ 34. Діаграма стану речовини
Вправа 30
Перевірте себе (§ 27–34)
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
Дослідження ізопроцесу
Визначення питомої теплоємності тіла
Вимірювання поверхневого натягу рідини
Визначення модуля пружності гуми
Відповіді до вправ
Предметний покажчик

5-07-2018, 12:24 896