Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма

Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма

Название учебника: Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма
 
Автор: Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. МЕХАНІКА
§ 1. Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки
§ 2. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух
§ 3. Відносність механічного руху
§ 4. Прямолінійний рівноприскорений рух
§ 5. Вільне падіння та криволінійний рух в однорідному полі тяжіння
§ 6. Рівномірний рух матеріальної точки по колу
§ 7. Нерівномірний рух матеріальної точки по колу
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 1–7
§ 8. Механічна взаємодія тіл. Сила. Маса
§ 9. Закони Ньютона
§ 10. Гравітаційна взаємодія
§ 11. Рух штучних супутників Землі. Система «Земля — Місяць»
§ 12. Рух під дією кількох сил
§ 13. Дія законів Ньютона в неінерціальних системах відліку
§ 14. Момент сили. Рівновага тіла
§ 15. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 8–15
§ 16. Імпульс. Закон збереження імпульсу
§ 17. Механічна робота. Потужність
§ 18. Механічна енергія. Закон збереження енергії
§ 19. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу
§ 20. Механіка рідин і газів
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 16–20
§ 21. Вільні та вимушені коливання
§ 22. Гармонічні коливання
§ 23. Перетворення енергії у гармонічних коливаннях
§ 24. Маятники
§ 25. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання
§ 26. Механічні хвилі
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 21–26
Розділ 2. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
§ 27. Основи спеціальної теорії відносності
§ 28. Відносність часу
§ 29. Відносність довжин
§ 30. Релятивістський закон додавання швидкостей
§ 31. Закон взаємозв’язку маси та енергії
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 27–31
Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА
§ 32. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини
§ 33. Взаємодія молекул. Пояснення агрегатних станів на основі молекулярно-кінетичної теорії
§ 34. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії 
§ 35. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури
§ 36. Швидкості молекул
§ 37. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон
§ 38. Ізопроцеси
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 32–38
§ 39. Внутрішня енергія та робота ідеального газу
§ 40. Перший закон термодинаміки
§ 41. Напрям теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія
§ 42. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 39–42
§ 43. Реальні гази
§ 44. Пароутворення та конденсація
§ 45. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря
§ 46. Рідини. Властивості поверхні рідин
§ 47. Змочування. Капілярні явища
§ 48. Кристали й аморфні тверді тіла
§ 49. Механічні й теплові властивості твердих тіл
§ 50. Діаграма стану речовини
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 43–50
Розділ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
§ 51. Закон Кулона
§ 52. Електричне поле
§ 53. Електричне поле заряджених поверхонь
§ 54. Провідники та діелектрики в електричному полі
§ 55. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі
§ 56. Робота по переміщенню заряду в електричному полі
§ 57. Потенціал електричного поля
§ 58. Електроємність
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 51–58
Експериментальні роботи
Предметний покажчик
Відповіді до вправ

5-07-2018, 12:22 903