Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма

Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 12:22 1 647 0
Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Розділ 1. МЕХАНІКА
§ 1. Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки
§ 2. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух
§ 3. Відносність механічного руху
§ 4. Прямолінійний рівноприскорений рух
§ 5. Вільне падіння та криволінійний рух в однорідному полі тяжіння
§ 6. Рівномірний рух матеріальної точки по колу
§ 7. Нерівномірний рух матеріальної точки по колу
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 1–7
§ 8. Механічна взаємодія тіл. Сила. Маса
§ 9. Закони Ньютона
§ 10. Гравітаційна взаємодія
§ 11. Рух штучних супутників Землі. Система «Земля — Місяць»
§ 12. Рух під дією кількох сил
§ 13. Дія законів Ньютона в неінерціальних системах відліку
§ 14. Момент сили. Рівновага тіла
§ 15. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 8–15
§ 16. Імпульс. Закон збереження імпульсу
§ 17. Механічна робота. Потужність
§ 18. Механічна енергія. Закон збереження енергії
§ 19. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу
§ 20. Механіка рідин і газів
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 16–20
§ 21. Вільні та вимушені коливання
§ 22. Гармонічні коливання
§ 23. Перетворення енергії у гармонічних коливаннях
§ 24. Маятники
§ 25. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання
§ 26. Механічні хвилі
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 21–26
Розділ 2. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
§ 27. Основи спеціальної теорії відносності
§ 28. Відносність часу
§ 29. Відносність довжин
§ 30. Релятивістський закон додавання швидкостей
§ 31. Закон взаємозв’язку маси та енергії
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 27–31
Розділ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА
§ 32. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини
§ 33. Взаємодія молекул. Пояснення агрегатних станів на основі молекулярно-кінетичної теорії
§ 34. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії 
§ 35. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури
§ 36. Швидкості молекул
§ 37. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон
§ 38. Ізопроцеси
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 32–38
§ 39. Внутрішня енергія та робота ідеального газу
§ 40. Перший закон термодинаміки
§ 41. Напрям теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія
§ 42. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 39–42
§ 43. Реальні гази
§ 44. Пароутворення та конденсація
§ 45. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря
§ 46. Рідини. Властивості поверхні рідин
§ 47. Змочування. Капілярні явища
§ 48. Кристали й аморфні тверді тіла
§ 49. Механічні й теплові властивості твердих тіл
§ 50. Діаграма стану речовини
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 43–50
Розділ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
§ 51. Закон Кулона
§ 52. Електричне поле
§ 53. Електричне поле заряджених поверхонь
§ 54. Провідники та діелектрики в електричному полі
§ 55. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі
§ 56. Робота по переміщенню заряду в електричному полі
§ 57. Потенціал електричного поля
§ 58. Електроємність
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ § 51–58
Експериментальні роботи
Предметний покажчик
Відповіді до вправ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика (профільний рівень) Засєкіна 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?